خرید لباس پرونده کهریزک در حال رسیدگی است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده کهریزک در حال رسیدگی است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید در این زمینه اظهارنظر کنند تا پرونده از هر جهت مهیای رای دادن شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، “آیت الله احمد محسنی گرکانی” با حضور در مراسم ختم آیت الله محمدی گیلانی که صبح امروز در مسجد ارگ تهران برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم آیت الله محمدی گیلانی از کسانی بود که به فرمایش امام (ره) لبیک گفت و طی 10 سال ریاست محترم دیوان عالی کشور را عهده دار و خدمات ارزنده‌ای از خود بجای گذاشت.  رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد نسبت به روند رسیدگی پرونده کهریزک گلایه‌مندند و اذعان دارند که رسیدگی به آن به تاخیر افتاده است، خاطرنشان کرد: این پرونده در حال رسیدگی است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید در این زمینه اظهارنظرکنند تا پرونده از هر جهت مهیای رای دادن شود.