خرید لباس چاله آبي جوان تهراني را بلعيد

روز پنجشنبه يک جوان 18 ساله تهراني در سواحل رشت غرق شد.به گزارش ابتکار، جوان 18 ساله تهراني که براي شنا به سواحل رشت رفته بود به علت بي‌توجهي به هشدارها و نيز شنا کردن در خارج از طرح سالم سازي دريا جان خود را از دست داد.سرهنگ رحيم شعباني – رئيس پليس رشت گفت: اين حادثه در محدوده ميان دو طرح سالم سازي دريا به نام حاجي بکنده و طالش رخ داد و چون اين محدوده خارج از طرح سالم سازي دريا بود اين جوان به خاطر نبود نجات غريق و عدم آشنايي به فنون شنا در چاله‌هاي آبي دريا به دام افتاده و جان خود را از دست داد.وي با اشاره به انتقال جسد اين جوان تهراني به سردخانه گفت: پس از طي مراحل قانوني از سوي عوامل پليس جسد وي به خانواده‌اش تحويل داده خواهد شد.شعباني با بيان اينکه در فصل تابستان مسافران زيادي براي شنا به سواحل گيلان ومازندران سفر مي‌کنند گفت: حتما بايد براي شنا به طرح‌هاي سالم سازي و مجاز مراجعه و از شنا در خارج اين محدوده جدا خودداري شود. همچنين بايد به توصيه‌ها و هشدارهاي ايمني و انتظامي توجه شود.