خرید لباس ژست احساس گریزان، نمکی بر زخم حمید سوریان

کدام غرور؟ کدام ناآمادگی؟ داورها خوب می دانند با پسرهفت ستاره ما چه کرده اند. کاش با ژست‌های منطقی‌نمایانه، دردِ حذف طلایی ترین مرد تاریخ کشتی را بیشتر نکنیم.یک طرفِ مسابقهِ دردناکِ وگاس، حمید سوریان بود که یک به یک از روی رقبا رد شده و نفس شان را با امتیازِ 8 و یا ضربه فنی گرفته بود و یک طرفِ دیگر، بایراموفی که اگر پایِ دست های آلوده داوری وسط نبود، باید مسابقه اش را به حریف کره شمالی واگذار می کرد. از کدام حساسیت قرار بود حرف بزنیم وقتی همه می دانستند که حمید، برنده بازی خواهد بود؟ عالیجنابِ جوان کشتی ایران، با عضله هایِ زیر دوبنده، آماده هجوم به رقیبِ نازک نارنجی اش بود اما حریف به جز دفاع مطلق و فرار والبته حربه موزیانه تمارض، چیزهای دیگر در چنته داشت. چیزهایی مثل قرار گرفتن توی مسیر سوریان، زمین خوردن و مظلوم نمایی و بهره مندی از الطاف بی پایانِ مدیران هموطن اش! تردیدی وجود ندارد که طلایِ 59 کیلوگرم، باز هم مشت سوریان بود و داورها با علم به این ماجرا، او را از سر راهِ کشتی گیر آذربایجانی برداشتند. آن ها با کارت های توی جیب شان، حتی فرصت جبران به سوریان ندادند و در یک تصمیم باورنکردنی، او را بعد از اخطارِ دوم دیسکالیفه کردند تا کشتی گیر رقیب تنها بعد از چند ثانیه فرار توی زمین، کشتی گیرِ برنده بازی اعلام شود. رئیس تشک حتی هراسی از آشکارا بودن نیت اش برای کمک به بایراموف نداشت و توی آن لحظه های سگیِ سالن برای ایرانی هایی که فقط طلای سوریان را می خواستند، شاید باز به این تصور دامن زد که حذف این رشته و مدیران کثیف اش از المپیک، می توانسته بهترین تصمیم ممکن باشد. بدتر از داوران مغرض حذف کننده آقای مدال ها، برخوردِ هموطنان سوریان با او ناامیدکننده بود. حمید توی سالن کاملا تنها بود و حتی مربی ها نیز کوچکترین اعتراضی به رای او نشان ندادند و او را تنها گذاشتند تا باز هم بی تناسب بودن شان به جای خالی محمد بنا را نشان بدهند. اتفاق بدتر، کمی بعد توی شبکه های اجتماعی رقم خورد. جایی که قاطبه کامنت ها- ظاهرا حتی بدون دیدن بازی!- اعتقاد داشتند طلایی ترین مرد تاریخ کشتی ایران به «غرور»خودش باخته است. آن ها در شرایطی از ناآماده بودن سوریان حرف می زدند که لابد بازی های قبلی او را تماشا نکرده بودند و نمی دانستند پسر ایرانی چه بلایی بر سر قهرمان اروپا آورده است. مسابقه یک چهارم نهایی وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان، با پیروزی و لبخند داورها به پایان رسید. یک سال بعد اما توی چنین روزهایی، حمید روی سکوی قهرمانی المپیک به آن ها لبخند خواهد زد و اگر باز هم قرار به ناداوری نباشد، بایراموف در بهترین حالت به اندازه جفت کردن کفش های مرد همیشه طلایی کشتی ایران پیشرفت خواهد کرد! آن وقت لابد همه ایرانی های بی اطلاع منتقد سوریان در این ساعت ها نیز، همه حروف الفبا را برای فریاد زدن نام او به هم می دوزند.