خرید لباس بارزاني درهاي جهنم را به روي خود گشود

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:محمد حسنين هيكل نويسنده مشهور مصري در مصاحبه با روزنامه الاهرام درباره حركت تجزيه‌طلبانه اقليم كردستان عراق براي اعلام استقلال گفت: مسعود بارزاني با اين اقدام، و اشغال منطقه نفت‌خيز كركوك و ضميمه كردن آن به مناطق كردنشين، درهاي جهنم را به روي خود گشوده است. وي افزود: اين حركت، مرا به ياد اقدام صدام در اشغال كويت انداخت كه منابع نفتي كويت او را به هوس انداخته بود ولي همگان ديدند كه او چگونه در اين آتش سوخت. وي همچنين گفت: ديري نخواهد پائيد كه ما شاهد جنگ بين اربيل و سليمانيه خواهيم بود.