خرید لباس برای مهریه هم مانند دیه سقف تعیین شود

استاندار خوزستان از مسئولان خواست برای مهریه نیز همانند دیه سقف تعیین کنند.به گزارش تسنیم عبدالحسن مقتدایی در جلسه رسیدگی به بهبود وضعیت خدمات رسانی ستاد دیه استان خوزستان که در سالن جلسات استانداری تشکیل شد گفت: باید بعضی از قوانین اصلاح شود همانطور که برای دیه سقف تعیین شده است برای مهریه نیز باید سقف تعیین شود.او گفت: جوانان قبل ازدواج برای تعیین مهریه هوشیار باشند چرا که مهریه عندالمطالبه است، آن‌ها باید بدانند هر وقت همسرشان مهریه‌اش را درخواست کرد باید آن را پرداخت کنند.استاندار خوزستان گفت: نمایندگان مجلس باید سقف تعیین مهریه را در مجلس مطرح کنند تا از به زندان رفتن زندانیان مهریه و مشکلات در جامعه و خانواده‌ها جلوگیری شود.او با اشاره به ستاد دیه گفت: ما مسئول همه خانواده‌های ایرانی هستیم باید به حل مسائل و مشکلات به همدیگر کمک کنیم.مقتدایی گفت: وقتی مسائل از سنتی به مدرن تغییر می‌کنند خیلی از مسائل نادیده گرفته شده و به فراموشی سپرده می‌شوند.