خرید لباس تغییر ارزیابی پنتاگون از موشک‌های بالستیک ایران

دولت آمریکا برای نخستین‌بار از سال 1999 نظرش را راجع به تهدید موشک‌های قاره‌پیمای ایران (بالستیک)، تغییر داد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری آل تینگس نوکلییر و بنا به گزارش اینساید دیفنس ریپورت، در گزارش غیرمحرمانه پنتاگون از قدرت نظامی ایران که در ژانویه امسال منتشر شد، موشک‌های بالستیک ایران به هیچ‌وجه ایالات متحده را تهدید نمی‌کنند.پنتاگون در گزارشی که در سال 2013 در مورد قدرت نظامی ایران منتشر شد، اعلام کرد:‌ با توجه به پیشرفت ایران در زمینه نظامی، موشک‌های بالستیک ایران تا سال 2015 قادر خواهند بود که مسافت موجود را تا آمریکا طی کنند.اگرچه گزارش وزارت دفاع آمریکا تخمین صحیحی از پیشرفت‌های نظامی ایران و هم‌چنین موشک‌های بالستیک آن نخواهد بود، این گزارش فقط بیانگر جهت‌گیری ایران در مورد استفاده از قدرت نظامی‌اش است.وزارت دفاع آمریکا هم‌چنین مدعی شد: گزارش‌ها حاکی است که موشک فضاپیمای سفیر ایران که در فوریه 2012 به فضا پرتاب شد با اختلال در برنامه‌های خود روبه‌رو بوده است.