خرید لباس دستور ویژه رئیس‌جمهور در خصوص اعتبارات قرآنی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با درخواست از رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه دستور ویژه برای اعتبارات قرآنی گفت: از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با این دستور، مؤسسات و نهاد‌ها را در راستای گام نهادن در راه گسترش فرهنگ قرآن یاری کند.به گزارش خبرگزاری فارس آیین تجلیل از خادمان قرآنی بعد از ظهر امروز شنبه 21 تیر ماه 1393 با حضور حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از سران کشوری و لشگری در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.عزت قرآن کریم در بین ایرانیانبنا بر این گزارش در این برنامه جنتی طی سخنانی با اشاره به عزت قرآن کریم در کشور گفت: قرآن کریم همواره در کشور ما عزیز بوده و در هیچ جای جهان به اندازه ایران به معجزه پیامبر اهتمام نداشته اند.خدمت به قرآن هیچگاه وابسته به دولت ها نبوده استوی خدمت به قرآن را منشأ خیر و برکت دانست و گفت: خدمت به قرآن هیچ گاه وابسته به دولت ها نبوده بلکه به صورت خود جوش بروز کرده و برکات فراوانی داشته است.جنتی بسیاری از آثار گران بها را حاصل عشق و ارادت هنرمندان به قرآن بیان کرد و گفت: شعر شاعران نامدار به ویژه حافظ شیرازی که قرآن را با چهارده روایت خواند نشانه عشق و ارادت شاعران و هنرمندان به این کتاب آسمانی است.توسعه فرهنگ قرآن اولویت جمهوری اسلامی استوزیر ارشاد قرآن کریم را اولویت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی توسعه فرهنگ قرآنی در اولویت قرار دارد و رهنمود های رهبری خط سیر این فعالیت ها را روشن کرده است. همچنین تکریم از چهره ها نه تنها در وزارت ارشاد بلکه در دولت تدبیر و امید هم اولویت است.برنامه های نمایشگاهجنتی در خصوص برنامه های نمایشگاه گفت: در نمایشگاه امسال 252 ناشر، 55 موسسه نرم افزاری، 66 موسسه و نهاد قرآنی حضور دارند و میراث مکتوب، تاریخچه ترجمه ها و سیر تفسیر قرآن کریم از بخش های ارزشمند نمایشگاه قرآن است، همچنین در نمایشگاه امسال 100 نشست تخصصی برگزار شده است.ضرورت ارائه دستور ویژه رئیس جمهور برای اعتبارات قرآنیوزیر ارشاد با درخواست از رئیس جمهور مبنی بر توجه به بودجه های قرآنی گفت: از رئیس جمهور انتظار می رود در خصوص اعتبارات قرآنی دستور ویژه دهند تا موسسات و نهاد ها گام های بلند تری در راستای ترویج قرآن کریم بردارند.وی در پایان از تلاش همه نهاد های برگزار کننده نمایشگاه قرآن امسال تقدیر کرد.