خرید لباس شکايت فدراسيون از شرکتهاي متخلف جواب داد

ماجراي کپي رايت در فوتبال ايران در مرحله گذر است و در ميانه هاي راه قانوني شدن. فدراسيون فوتبال ايران را شايد بايد اولين نهاد و متولي آن در فوتبال ايران بدانيم که پيگير حق و حقوق معنوي فوتبال ايران است و در اين راه وارد فضاي قانوني و شکايت شده است. در طول زمان برگزاري جام جهاني فوتبال، بودند شرکتهايي که از اسم تيم ملي ايران و جام جهاني و بازيکنان تيمهاي مختلف از جمله بازيکنان تيم ملي کشورمان، براي تبليغات کالاهاي تجاري خود استفاده کردند که براي اولين بار با برخورد قهر آميز فدراسيون مواجه شدند و پس از آن که فدراسيون اسامي آنها را روي سايت رسمي قرار داد شرايط برايشان تا حد بسيار زيادي سخت شد و تبليغات آنها در روزهايي که بيشترين بازديد از خبرهاي فوتبال صورت مي گرفت تبديل به ضد تبليغ شد.البته برخي از شرکتها به دليل عدم اجرايي شدن قوانين کپي رايت تا پيش ازاين درايران شناخت زيادي از اين مقوله نداشتند، اما برخي از شرکتهاي بين المللي با وجود آن که قواعد دنياي نوين را مي دانستند، در حال سوءاستفاده از فضاي پرشور و احساسي مردمي در قبال جام جهاني و حضور تيم ملي در اين کارناوال بودند.در هر صورت فدراسيون فوتبال از تمامي شرکتهايي که کپي رايت را رعايت نکردند، شکايت کرد و به نظر مي رسد اين اولين شکايت، بازخورد خوبي هم داشته تا جايي که شرکتي مثل اخوان پا جلو گذاشت و ضمن اظهار بي اطلاعي با فدراسيون همکاري کرد و همه چيز را تصحيح کرد و سه شرکت هم به فدراسيون نامه زده و خواهان همکاري با فدراسيون شده اند.پرسش اين است که آيا اين اتفاق باز هم رخ مي دهد و فدراسيون اين ماجرا را تا رسيدن به نتيجه نهايي و واقعي ادامه مي دهد يا اينکه اين پروسه قطع شده و دوباره کپي رايت در فوتبال ايران از يادها مي رود؟فعلا که فدراسيون مصمم است حق فوتبال را بگيرد و البته از قديم هم گفته اند که ايراني ها زير فشار است که راههاي نوين را براي ادامه حيات پيدا مي کنند و فدراسيون هم که از نظر شرايط مالي وضعيت خوبي نداشت امروز و با اين روش شرايط بهتري پيدا کرده و مي تواند روي پاي خود بايستد و کمتر باري باشد روي شانه هاي دولت که هم پول بيت المال را هزينه کند و هم اختيار خود را تفويض کند!يکي از مسئولين فدراسيون در اين زمينه مي گويد: اين پروسه را در فوتبال ايران تا جام ملتهاي آسيا ادامه مي دهيم و پيگير شکايات خواهيم بود تا ان‌شاالله در جام ملتها حق و حقوق مردم و فدراسيون پايمال نشود. بسياري از شرکتها اين قواعد را نمي دانستند که حقوق فدراسيون را رعايت نکردند اما براي جام ملتهاي آسيا اين اتفاق رخ نخواهد داد و تمامي شرکتهاي متخلف با رسيدگي به اين شکايات ماجراجويي هايشان حل خواهد شد.