خرید لباس فرمانده اسرائیلی شروع جنگ مقدس را اعلام کرد

به گزارش روزنامه صهیونیستی ان‌آرجی، در
حالی که شبح حمله نیروهای زمینی صهیونیست به غزه بر فراز منطقه سایه افکنده، «اوفر
وینتر» فرمانده یگان عملیاتی آبی-خاکی این رژیم به نیروهای تحت فرمان خود می‌گوید که
آنها در یک «جنگ مقدس» برای از میان برداشتن «دشمنی بدنام کننده خدا»، درگیر هستند.

وی خطاب به نیروهایش افزود: ما برای انجام
مسئولیت خود و و از میان برداشتن دشمن و رفع تهدید از سر ملت اسرائیل به هر کاری دست
می‌زنیم.