خرید لباس لازم باشد در اردوي‌ترکيه تست دوپينگ مي‌گيريم

رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال گفت:‌ در صورتي که ضرورت ايجاب کند در اردوهاي ترکيه هم از بازيکنان تيم‌ها تست دوپينگ مي‌گيريم.  احمد هاشميان در مورد انجام تست دوپينگ در تمرينات پيش از فصل تيم‌ها به خصوص اينکه اکثر تيم‌ها در ترکيه اردو زده‌اند، گفت: ما در حال برنامه‌ريزي براي گرفتن نمونه‌گيري دوپينگ از تيم‌ها در تمرينات پيش از فصل هستيم و هنوز از هيچ تيمي قبل از شروع فصل نمونه دوپينگ گرفته نشده است.به گزارش فارس، وي ادامه داد: در صورتي که ضرورت پيدا کند مأموران کنترل دوپينگ ما در اردوهاي ترکيه هم حاضر مي‌شوند و از بازيکنان تيم‌ها آزمايش دوپينگ مي‌گيرند زيرا فرآيند کنترل دوپينگ بايد يک فرآيند هوشمند باشد. همانطور که فيفا در اردوي آمادگي تيم ملي ايران در اتريش حاضر شده و از بازيکنان ملي‌پوش ما تست دوپينگ گرفت ما هم مي‌توانيم در ترکيه از بازيکنان تيم‌هاي باشگاهي تست دوپينگ بگيريم.رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال تأکيد کرد: البته ضرورتي ندارد که حتماً مأمور دوپينگ ما به ترکيه برود و اين کار را انجام بدهد. ما مي‌توانيم از همکاري‌هاي فدراسيون‌ها با يکديگر در اين مورد استفاده کنيم و يا حتي شرکت‌هايي که مسئوليت نمونه‌گيري در سراسر جهان را برعهده دارند نيز مي‌توانند اين کار را براي ما انجام دهند و الزامي ندارد که حتماً مأمور از ايران براي کنترل دوپينگ به ترکيه اعزام شود.