خرید لباس نگاه شما: از میان ماه ماهی سرزده

اسماعیل تقوایی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت اولین فرزند علی (ع) وزهرا(س)،سبط اکبر پیامبر(ص)وکریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع)دو غزل تقدیم می گردد: ازمیان ماه ماهی سرزده                   طعنه بر یک کهکشان اختر زده ماه ما در نیمه ی ماه صیام                بیت زهرا(س) وعلی(ع)را درزده میهمانی خدا را این پسر                  رنگ زیبایی خدایی تر زده سبط اکبر بر پیمبر(ص)است او            بردلش نقشی زیک دلبر زده نام زیبایش زسوی حق حسن(ع)            بوسه ها برروی اوحیدر زده یوسف یعقوبیان بی جلوه شد                یوسف زهرا(س) به عالم سرزده  حسن وزبیائیش در حد کمال                از جمال الله ،او ساغر زده حاتم طائی رهین منتش                   بر کرامت صفحه آخر زده حضرت ایوب شد میزان صبر             لیک در بحر حسن(ع)لنگر زده راس برنایان اهل جنت است              این سخن در اصل پیغمبر زده او امام دومین شیعه است                 تکیه یر جای علی(ع)صفدر زده مرغ دل شاد است در میلاداو             در هوای دوست بال وپر زده هرکه مسروراست در این زاد روز       بر سر او فاطمه(س)افسر زده————————————————————————به سال سوم هجرت مدینه مسرور استبه نیمه رمضان شهر شادی وشور است به دور خانه ی حیدر فرشتگان جمعندببین که خانه ی مولا سراچه ی نور است سرود انس وملک بر علی، مبارکبادچرا که موسم دیدار اولین پور است قدم زند به جهان سبط اکبر طاهاواز ولادت او چشم دشمنان کور است جمال یوسف مصری به پیش چهره ی اوبدون جلوه بود در نقاب مستور است کریم آل پیمبر شود گل زهرازاو حریم کرامت همیشه معمور است امیر جمله جوانان جنت آمده استامیری اش به یقین با حسین مقدور است امام شیعه بود بعد حیدر کرارحسن میان امامان به حلم مشهور است هر آنکه شاد شود در ولادت مولابه نزد مادر او سرفراز وماجور است