خرید لباس وزیر کشور: مرز هیچ استانی را تغییر نداده ایم

وزیر کشور با بیان اینکه هیچ تقسیم‌بندی جدیدی در مرز‌بندی استان‌ها اعمال نشده است٬ گفت: تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت با هدف رفع مشکلات استان‌های مختلف کشور با در نظر گرفتن اشتراکات در دستور کار قرار دارد.به گزارش خانه ملت عبدالرضا رحمانی‌فضلی با یادآوری مطرح شدن بحث تقسیمات کشوری٬ گفت: این بحث یک مسئله داخلی مربوط به وزارت کشور است و با تصویب آن هیچ تقسیم‌بندی جدیدی در مرز‌بندی استان‌ها اعمال نخواهد شد.وزیر کشور ادامه داد: برای اینکه استاندارها٬ فرماندارها و مدیران نواحی مختلف با هم در حوزه‌های مختلف هماهنگ باشند یک منطقه بندی در داخل وزارت کشور انجام دادیم که می‌توانند در آن مناطق به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و حل مسائل مشترک بپردازند.او با بیان اینکه جای نگرانی در خصوص تقسیمات کشور وجود ندارد٬ گفت: لایحه جامع تقسیمات کشوری در وزارت کشور تدوین شده و به هیات دولت برای انجام کار کارشناسی ارجاع شده است.رحمانی‌فضلی گفت: لایحه تقسیمات کشوری در حال حاضر در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و بسیاری از تعاریف٬ ضوابط و شرایط برای تقسیمات در این لایحه تغییر کرده است.او ادامه داد: نگاه ما در تدوین لایحه مذکور این بوده که بتوانیم تقسیمات بیشتری انجام دهیم تا بدین وسیله خدمات بیشتری ارایه شود.رحمانی‌فضلی یادآور شد: با تصویب نهایی لایحه تقسیمات کشوری در مجلس زیر ساخت‌های نواحی و مناطق مختلف کشور کامل تر خواهد شد.وزیر کشور ادامه داد: نگاه ما این است که در ابتدا امکانات٬ خدمات و شرایط را فراهم کنیم و بعد تقسیمات را انجام دهیم