خرید لباس اجرای ۴ حکم شلاق در ملأ عام در شیراز

فرمانده انتظامی استان فارس از اجرای حکم شلاق 2 روزه خوار با جرم شرب خمر و 2 سارق در ملاعام خبر داد.به گزارش مهر، احمدعلی گودرزی در این خصوص توضیح داد: دو سارق که با تشکیل باندی در شیراز اقدام به سرقت از مغازه و منازل می کردند با حکم دادگاه جزایی به سه سال زندان، دو سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شده بودند.وی ادامه داد: در این راستا حکم شلاق این دو سارق ظهر روز جمعه در ملاعام در شیراز اجرا شد.فرمانده انتظامی استان فارس در خصوص اجرای حکم شلاق دو روزه خوار نیز بیان کرد: این دو نیز به اتهام روزه خواری و شرب خمر به 80 ضربه شلاق محکوم شده بودند.سردار گودرزی گفت: این دو روزه خوار نیز ظهر جمعه در ملاعام شلاق خوردند.وی تاکید کرد: در این راستا ضروری است که افراد حرمت این ماه را نگه داشته در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می شود.