خرید لباس استراليا به فينال ليگ جهاني واليبال رسيد

تيم ملي واليبال استراليا موفق شد تا فرانسه را ازپيش رو بردارد و به مرجله نهايي ليگ جهاني واليبال 2014 راه پيدا کند.تيم ملي واليبال استراليا موفق شد تا در ديدار نهايي دسته دوم ليگ جهاني واليبال با نتيجه سه بر دو برابر فرانسه به برتري دست يابد و راهي مرحله نهايي ليگ جهاني واليبال 2014 شود. استراليا موفق شد تا در ست اول با نتيجه 25 بر 20 به پيروزي برسد. در ست دوم اين فرانسوي ها بودند که نتيجه را جبران کرده و 25 بر 22 پيروز شدند. ست سوم نيز با نتيجه 25 بر 22 به پايان رسيد ولي به سود استراليايي ها. در ست چهرام فرانسه موفق شد تا با نتيجه نزديک 25 بر 23 پيروز شده و بازي را به ست پنجم بکشد. اما در ست پنجم اين استراليايي ها بودند که 16 بر 14 پيروز شدند و مسافر فلورانس شدند.