خرید لباس سعید شیرینی از زندان آزاد شد

سرپرست فصل قبل پرسپولیسی ها از زندان آزاد شد.به گزارش خبرآنلاین؛سعید شیرینی سرپرست فصل قبل تیم فوتبال پرسپولیس از زندان آزاد شد.شیرنی که برای جوابگویی به برخی پرونده‌های مربوط به خود به مراجع قضایی احضار و پس از آن بازداشت شده بود امروز از زندان آزاد شد.او قرار است به باشگاه برود تا درباره ابهامات موجود درباره قراداد های فصل قبل بازیکنان پرسپولیس صحبت کند.