خرید لباس ضربان قلب انسان چقدر قدمت دارد؟

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در تحقیقات خود دریافتند، یک مسیر مولکولی باستانی با قدمت 700 میلیون تا یک میلیارد سال، کنترل ضربان قلب را برعهده داشت.به گزارش ایسنا، از عمر بشر حدود 2.5 میلیون سال می‌گذرد، اما ضربان قلب قدمتی بسیار طولانی‌تری دارد؛ این کشف زمانی صورت گرفت که محققان تکامل سیستم‌های عصبی و عضلانی شقایق دریایی را مورد بررسی قرار دادند.شقایق دریایی (sea anemone) دارای سیستم عصبی است که اجازه هماهنگی حرکت و واکنش نشان دادن به اطراف را فراهم می‌کند، اما این موجود فاقد مغز یا هرگونه اندام مشابه است.هدف از این مطالعه، یافتن ژن‌هایی است که صفات خاصی را در این سیستم ها کنترل می‌کند.در این مطالعه، ژن‌های مسؤول حرکت شقایق دریایی مورد بررسی قرار گرفت و محققان همان خانواده ژنی را شناسایی کردند که مسؤول انقباضات آهسته قلب انسان است.پس از شبیه‌سازی ژن‌ها محققان دریافتند که عملکرد آنها از زمان مرجانیان و سپس انسان – در طول چندین میلیون سال – دست‌نخورده باقی مانده است؛ این بدان معناست که مکانیسم ضربان قلب قدمتی 700 میلیون تا یک میلیارد ساله دارد.به گفته «تیم جگلا» از نویسندگان این مطالعه، این کشف نشان می‌دهد که دست‌کم برخی از مکانیسم‌های مولکولی کنترل‌کننده فعالیت الکتریکی مانند ضربان قلب، سال‌ها پیش از شکل‌گیری بافت قلب در موجودات اولیه وجود داشته بود.