خرید لباس طنزی که در محضر رهبری خوانده شد

به گزارش خبرآنلاین شب گذشته در دیدار سالیانه شاعران با رهبر انقلاب، سعید طلایی شعر طنزی را قرائت کرد.فکرم همه جا هست ولی پیش خدا نیستسجاده ی زر دوز که محراب دعا نیستگفتند سر سجده کجا رفته حواست؟اندیشه سیال من ای دوست کجا نیستاز شدت اخلاص من عالم شده حیرانتعریف نباشد! ابداً قصد ریا نیست!از کمیت کار که هر روز سه وعدهاز کیفیتش نیز همین بس که قضا نیستیک ذره فقط کند تر از سرعت نور استهر رکعت من حائز عنوان جهانی­ست…در این جای شعر رهبری گفتند بدهید در گینس ثبت اش کنند.این سجده سهو است و یا رکعت آخر؟چندیست که این حافظه در خدمت ما نیستای دلبر من تا غم وام است و تورممحراب به یاد خم ابروی شما نیست!بی دغدغه یک سجده راحت نتوان کردتا فکر من از قسط عقب مانده جدا نیستهر سکه که دادند دو تا سکه گرفتندگفتند که این بهره بانکی­ست ربا نیستاز بس که پی نیم وجب نان حلالیمدر سجده ما رونق اگر هست صفا نیستگویند که گنجی ست به هر سجده، بیایید!من رفتم و پیدا نشد ای دوست، نیا! نیست…به به! چه نمازی­ست همین است که گویندراه شعرا دور ز راه عرفا نیست…در پایان بازهم رهبری به مزاح این جمله را بیان کردند: خدا ان شاء الله این نماز رو از شما قبول کنه!