خرید لباس مجلس شرایط تاسیس حزب را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) شرایط تاسیس حزب را تعیین کردند.به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در جلسه علنی امروز مجلس ماده 2 این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن تقاضای صدور مجوز اولیه‌ی تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به کمیسیون احزاب ارائه شود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت 3 ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تاسیس را ثبت را صادر کند.طبق تبصره 1 ماده 2 این طرح تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرام‌نامه، اساسنامه و اسامی و امضای حداقل 15 نفر از اعضای هیات موسس باشد.طبق تبصره 2 این ماده مرام‌نامه حزب باید متضمن جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی، اهداف و راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده،رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اجرایی و حقوقی کشور باشد.بر اساس تبصره 3 این ماده اساسنامه حزب نیز باید متضمن مطالب زیر باشد.الف: نام کامل حزب و عنوان اختصاری آنب: نشانی مرکز اصلی و محدوده‌ی جغرافیایی فعالیتپ : ساختار و ارکان حزب و به همراه وظایف، نحوه فعالیت و حدود اختیارات ومسئولیت هر رکن به تفکیک به نحوه‌ی تعیین و عزل شورای مرکزی ، دبیر کل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی،ت: نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه‌ و تغییر و اصلاح آنها و نحوه‌ی تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مالی و دستور‌العمل‌هاث: نحوه تامین منابع مالیج: نحوه‌ی عضو گیری و شرایط کلی عضویتک: نحوه انحلال وتعیین و تکلیف دارایی‌ها پس از انحلالطبق تبصره 4 ماده 2 طرح نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی حزب می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادین استفاده کند. مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی و فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی دولتی ویا احزاب دیگری مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه شود،همچنین عناوین عام و غیر مسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.بر اساس مصوبه مجلس احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه‌ی خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه اعلام کند.در این مصوبه همچنین پیش بینی شده که کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت 2 ماه تمدید کند.همچنین با تصویب مجلس در صورت عدم احراز شرایط تاسیس حزب ، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتبا به اطلاع نماینده‌ی هیات موسس حزب برساند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 170رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضرماده 2 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به تصویب رساندند.پیش از این و در جریان بررسی ماده 1 این طرح که تعریف حزب و جبهه، ارکان حزب و غیره را مشخص کرده بود، نمایندگان با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر ماده 1 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند و تا این کمیسیون تعاریف مربوط به حزب جبهه، ارکان حزب و مرام‌نامه و اساسنامه و … را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهد.