خرید لباس مرفاوي: نبايد مربي ايراني را تخريب کنيم

سرمربي تيم فوتبال صباي قم گفت: کي‌روش 2،3 سال است که در ايران کار مي‌کند اما مربيان ايراني هستند که سال‌ها براي فوتبال ايران زحمت مي‌کشند و نبايد يک‌شبه آنها را تخريب کرد.صمد مرفاوي درباره بحث تمديد قرارداد کارلوس کي‌روش سرمربي تيم ملي ايران گفت: در اين زمينه فدراسيون فوتبال کميته فني و هيئت رئيسه دارد و آنها تصميم گيرنده هستند. فکر نمي‌کنم نظر امثال من و ديگر کارشناسان درباره تمديد قرارداد کي‌روش دخيل و يا تاثيرگذار باشد.به نقل از تسنيم، وي در مورد اينکه موافق تمديد قرارداد کي‌روش است يا نه، تصريح کرد: درست نيست که در مورد شخصي بخواهم صحبت کنم. کي‌روش مانند من سرمربي است و همه همکار هستيم. صحبت در مورد تمديد قرارداد يک مربي نمي‌تواند کار درستي باشد. در حال حاضر مهمترين موضوع اين است که فدراسيون مي‌تواند عملکرد کي‌روش را آناليز کند و سپس تصميم بگيرد.سرمربي تيم صباي قم در مورد بيانيه کانون مربيان فوتبال گفت: در جريان بيانيه دوم اين کانون نبودم اما بيانيه اول در راستاي توهيني بود که به مربياني ايراني شد.مرفاوي با بيان اينکه نبايد خودمان را تحقير کنيم، خاطرنشان کرد: همه بازيکنان تيم ملي را مربيان حاضر تيم ملي کشف نکرده‌اند. مربيان ايراني هم زحمت کشيده‌اند و نبايد به آنها توهين شود. بايد قدر مربيان داخلي را بدانيم و آنها را تخريب نکنيم. کي‌روش 2،3 سال است که در ايران کار مي‌کند اما مربيان ايراني هستند که سال‌ها براي فوتبال ايران زحمت مي‌کشند و نبايد يک‌شبه آنها را تخريب کرد.وي در خصوص وضعيت تيم صبا گفت: پس از اردوي سرعين به تهران بازگشتيم و هم‌اکنون در حال انجام تمرينات پيش فصل هستيم. اردوي خارج از کشور نداريم و مراحل آماده‌سازي را در ايران ادامه مي‌دهيم.