خرید لباس مطالبات دولت از بابک زنجانی رسیدگی شد

نشست رسیدگی به مطالبات دولت از بابک زنجانی و بررسی راهکارهای وصول هرچه سریع تر این بدهی ها به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری روز یکشنبه با انتشار این خبر اعلام کرد که در این نشست که معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزرای نفت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، راهکارهای وصول مطالبات دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.در این نشست مقرر شد به منظور وصول مطالبات وزارت نفت، با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمت های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی مورد تایید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود.همچنین تاکید شد اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانونی موجود انجام شود.