خرید لباس مقاومت موشکهای جدید خود را رونمایی کرد

مقاومت فلسطین از شلیک موشکهای جدید خود به تل آویو خبر داد.به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دیشب حوالی ساعت 21 پس از شلیک موشکهای مقاومت، رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حدود 20 موشک به تل آویو و اطراف آن شلیک شده است.گردانهای عزالدین قسام نیزتأکید کرد که 10 موشک “جعبری 80” به سوی تل آویو شلیک کرده است.گروهانهای قدس نیز از شلیک دو موشک “براق 70″ به تل آویو خبر داد.”ابوعبیده” سخنگوی گردانهای شهید “عزالدین قسام” دیروز به صهیونیستها توصیه کرده بود که به پناهگاه بروند، زیرا مقاومت، ساعت 21 تل آویو را با موشکهای جدید هدف قرار خواهد داد.وی تأکید کرد که موشکهای جدید مقاومت از سوی سامانه گنبد آهنین قابل رهگیری نیستند.مقاومت فلسطین دیروز همچنین مواضع صهیونیستها را “اسدود” و “عسقلان” هدف قرار داد.رژیم صهیونیستی مدعی شد که 4 موشک را که از غزه به تل آویو شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده است.