خرید لباس ممنوعیت شدید استعمال سیگار در روسیه

مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه درباره قاون جدید ممنوعیت استعمال دخانیات در روسیه در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: بر اساس قانونی که اخیرا در مجلسین دوما و شورای فدراسیون روسیه به تصویب و به امضای رییس جمهور روسیه رسید در همه اماکن عمومی مانند ادارات،هتل ها،ساختمانهای تجادی،رستورانها،همه بازارها و همه وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس،مترو،قطارو حتی کشتی و ایستگاههای حرکت این وسایل مسافربری استعمال سیگار ممنوع شده است.به این ترتیب از ماه جاری که قانون “محافظت از سلامت شهروندان” اجرایی شد کار بر سیگاریها سخت شده و به صورت معمول محیط بیرونی ساختمانهای اداری،عمومی و تجاری شاهد حضور افراد زیادی است که از محیط کار خارج شده اند تا ترک عادت نکنند!نمایش فیلمهایی که صحنه کشیدن سیگار را نشان میدهد نیز منوط به پخش آگهی در زمینه زیانهای سیگار شده است.برای فروش سیگار نیز محدودیتهایی گذاشته شده از جمله اینکه فروش آن فقط در فروشگاهها و یا کیوسکهای دارای مجوز در مناظقی که فروشگاه نیست ممکن است و گذاشتن سیگار در ویترین مغازه ها نیز ممنوع است.چنانچه گفته میشود در آیین نامه اجرایی این قانون افراد برای استعمال سیگار باید حد اقل پانزده متر از اماکن عمومی یاد شده نیز فاصله داشته باشند.نکته جالب توجه این است که در این قانون به استعمال قلیان که در سالهای اخیر در رستوراهای روسیه رایج شده است هیچ اشاره ای نگردیده است.استعمال فراوان مواد مخدر و همچنین افزایش جمعیت معتاد به انواع روانگردان و مواد مخدر چند سالی است در روسیه تبدیل به یک دغدغه جدی شده است