خرید لباس نتیجه بررسی دارایی ۶ نفر از مسئولان سابق

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی برخی از مسئولان سابق موضوع این ماده را از زمان شروع و پایان خدمت آنان بررسی و اعلام کرد.به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی آقایان:1- لطف اله فروزنده معاون سابق پارلمانی رئیس جمهور،2- مسعود زریبافان معاون سابق رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران3- حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش4- احمد وحیدی وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح5- سیدمحمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی6- محمدحسن طریقت منفرد وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکیو همچنین دارایی همسر و فرزندان آنان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به مفاد اظهارنامه‌های ابرازی مشمولان هنگام شروع و پایان خدمت و رسیدگی‌های بعمل آمده، افزایشی در دارایی نامبردگان به وجود نیامده است و رئیس قوه قضاییه پس از ملاحظه گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با پیشنهاد خاتمه رسیدگی پرونده مشمولان فوق موافقت کرد.