خرید لباس پاسخ پارس خودرو به مخاطب تابناک

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir )
برای سایت ارسال شده است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را
برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که
نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می
گردد.طرح مشکل:با سلام در پاییز سال 91 یک خودرو نیسان تیانا – تحویل در بهمن در پارس خودرو  پیش خرید  اینترنتی کردم . اتومبیل در اسفند 91 با عنوان 2013 تحویل من شد با افزایش قیمت همان زمان .در تاریخ92/09/06 در اتوبان کاشان – نطنز یکی از تایرهای ماشین ترکید و ما با زاپاس خود را به اصفهان رساندیم. وقتی برای تهیه یک تایر به فروشگاه مراجعه کردیم متوجه شدیم تایرهای اتومبیلمان تولید 2010 است و تایرهای 2013 اصلا بقول دست اندرکاران دارای گل متفاوت است . حالا میخواهم بدانم آیا این تخلف نیست که اتومبیل 2013 را با تجهیزات 2010 مونتاژ و تحویل مشتری میدهند؟ با توجه به اینکه عمر مفید تایر 5 سال است در واقع این تایرها 2 سال بیشتر از عمرشان نمانده در حالیکه اتومبیل 3 سال ضمانت دارد و ما مثلا با اطمینان سوار این خودرو میشویم آیا جایی هست که ما بتوانیم شکایت خود را طرح کنیم؟باتشکرپاسخ:باسلام واحترامباعنایت به نامه ارسالی شماره1295/ت مورخ93/03/28 درخصوص شکوائیه مخاطب محترم با موضوع ترکیدگی لاستیک خودرو تیانا جوابیه ذیل به حضورتان تقدیم میگردد.باتوجه به بررسی های بعمل آمده ودرخواست شرکت پارس خودرو از مشارالیه جهت ارائه لاستیک ترکیده به منظور بررسی مورد اشکال ایجادشده،نامبرده لاستیک معیوب را ارائه ننموده است.علی ایحال درصورت ارائه لاستیک ترکیده این شرکت آمادگی بررسی موضوع فوق را دارد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه حاضر جهت تنویر افکار عمومی درآن رسانه محترم منتشرگردد.حمیدزاهدیمدیر ارتباطات