خرید لباس کشف قدیمی‌ترین قطعه موسیقی جهان

باستان شناسان یک لوح سنگی متعلق به 3500 سال پیش را که قطعه‌ای موسیقی بر روی آن حک شده است، کشف کردند.به گزارش فارس، باستان شناسان فرانسوی یک سری لوح‌های اوگاریت در سوریه کنونی کشف کرده‌اند که بر روی یکی از این لوح‌ها قطعه موسیقی حک شده است.این لوح متعلق به 3500 سال پیش است و پس از رمزگشایی این تکه سنگ، باستان شناسان گفتند این یک فرمت از موسیقی جنوب فرانسه است.استاد علم آشورشناسی در دانشگاه کالیفرنیا «آن درافکورن کیلمر» که به طور گسترده موسیقی کار کرده است و موسیقی شناس بلژیکی «مارسل دوشسن گیلمن» فکر می‌کردند هیچ تئوری و مقیاس‌های موسیقیایی قبل از یونانیان وجود ندارد اما این تکه سنگ نشان می‌دهد مردم شرق باستان مجذوب این موزیک بوده‌اند.به گفته کارشناسان، زبانی که بر روی سنگ نوشته شده است نه یهودی است نه هندی اروپایی بلکه یک زبان مرده است و این قطعه یک سرود فرقه‌ای است که متعلق به 3400 سال پیش است.این آهنگ در فرمت الکترونیکی با ابزار قدیمی دور از تصور است.