خرید لباس یاران احمدی نژاد درمورد مذاکرات صحبت نکنند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه احمدی نژاد و یاران وی حق هیچ گونه اظهارنظر درمورد مذاکرات هسته ای را ندارند، گفت: نزدیکان احمدی نژاد لطمات بسیاری به پیکره اقتصاد کشور وارد کردند.منصور حقیقت پور درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درواکنش به اظهار نظر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد مبنی براینکه اقدام شتابزده دولت روحانی برای مذاکره و توافق با 1+5 ، در بدترین شرایط ممکن اتفاق افتاده است، گفت: باید به یاران رئیس جمهور سابق گفت که این کشور دارای مسئول بوده و بهتر است که در امورات دولت یازدهم فضولی و دخالت نکنید، چرا که بهترین مدیریت دردولت یازدهم دربخش های مختلف در حال اجرا می باشد.نماینده مردم اردبیل، نمین ونیر درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سوالات بسیاری از احمدی نژاد و یارانش بی جواب باقی مانده است، این افراد باید درباره مسائل مهمی درحوزه هسته ای به افکار عمومی و نمایندگان مجلس پاسخ دهند، از سوی دیگر احمدی نژاد بارها اعلام کرد که تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست و رئیس جمهور سابق هیچ گاه به این موضوع دقت نکرد که بیان چنین مسائلی بار حقوقی دارد و متاسفانه همین رویکرد احمدی نژاد باعث شد که خسارت های بیشماری از جانب تحریم ها به اقتصاد ایران وارد شود.وی درباره اینکه جوانفکر گفته آثار و نتایج مذاکرات تاکنون به ضرر ملت ایران بوده است ، تصریح کرد: باید به مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق گفت که شما حق اظهارنظر درخصوص عملکرد دولت یازدهم دربخش های مختلف به ویژه مذاکرات هسته ای را ندارید؛ به عبارت بهتر افراد نزدیک به احمدی نژاد حق هیچ گونه ارزیابی درمورد مسائل هسته ای را ندارند، زیرا ملت ایران صاحب دارد، از این رو بهتر است که جوانفکر و امثال وی به جای اظهارنظر های این چنینی پاسخ گوی مشکلات اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد باشند.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، گفت: احمدی نژاد و یاران او به دنبال این هستند که در سطح رسانه ها اعلام کنند که ما هنوز زنده هستیم، درصورتی که همین  افراد اقتصاد این کشور و بخش های مختلف دیگر را به نابودی کشیده و لطمات بسیاری را به پیکره اقتصاد و سیاست ایران وارد کردند.جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد امروز در یک مصاحبه گفته بود که اقدام شتابزده دولت روحانی برای مذاکره و توافق با 1+5 ، در بدترین شرایط ممکن اتفاق افتاده است و این در حالی است که ما بهترین شرایط را برای یک توافق عزتمندانه در دولت دهم در اختیار داشتیم ، اما اجازه داده نشد که از آن فرصت استثنایی برای این مهم، استفاده شود. جوانفکر با ادعای اینکه اینکه دولت یازدهم در شرایط تحریم و نابسامانی اوضاع اقتصادی به سمت مذاکره و توافق رفته است، تاکید کرده بود که حاصل آن تا کنون به زیان ملت ایران بوده یعنی بخش مهمی از فعالیت های هسته ای تعطیل شده و البته در مقابل آن هیچ چیز عایدمان نشده است./