خرید لباس آصفی: مذاكره با آمريكا متمايز است

حميدرضا آصفي، ديپلمات سابق و سخنگوي دوران اصلاحات وزارت امورخارجه درباره گفت‌وگوهاي هسته‌يي به جماران مي‌گويد: مسائل حل نشده زيادي باقي است بنابراين نمايندگان و افراد تاثيرگذار در اين مذاكرات شركت مي‌كنند.پيام حضور وزراي خارجه در وين؛ هنوز مسائل حل نشده زيادي باقي است كه مسائل جدي و مهمي است، دوم علاقه دو طرف در به نتيجه رسيدن مذاكرات. دو طرف مذاكرات را جدي گرفته‌اند.حضور آقاي لاوروف در مذاكرات وين علامت مثبتي بود اما اعلام شده كه ايشان به امريكاي لاتين سفر مي‌كند.نفس نيامدن آقاي لاوروف نشان مي‌دهد كه ميان روسيه و ساير اعضا اختلافاتي وجود دارد.انتخابات كنگره امريكا آبان‌ماه برگزار مي‌شود و اوباما به عنوان رييس‌جمهور دموكرات امريكا تاكنون كارنامه‌يي موفق در سياست خارجي نداشته است. اوباما در تلاش است تا پيش از انتخابات كنگره به پرونده هسته‌يي ايران خاتمه و به زعم خودش به اين تهديد امنيتي پايان دهد.نمي‌توان به قطعيت اعلام كرد كه اين مذاكرات به نتيجه مي‌رسد. نمي‌شود با خوشبيني زايدالوصفي گفت در مدت 8 يا 9 روز آينده توافق انجام مي‌پذيرد.چيزي كه ما نبايد در مذاكرات دنبالش باشيم حسن‌نيت است. به نظر من انتظار نشان دادن حسن‌نيت در مذاكرات انتظار بجايي نيست. آن چيزي كه ما احتياج داريم اراده سياسي آنهاست.به گمان بسياري از كارشناسان آمدن وزراي خارجه ايران و 1+5 يك پوئن مثبت محسوب مي‌شود، بايد منتظر ماند و ديد كه در طول مذاكرات سطح توقعات دو طرف چه تغييري مي‌كند.توافق براي تدوين پيش‌نويس جامع هسته‌يي نيازمند متناسب شدن سطح توقعات است.تيم مذاكره‌كننده كشورمان كه در مقابل فشار خواسته‌هاي بي‌پايان غرب ايستاده نياز به حمايت و همراهي در داخل كشور دارد.مذاكره با امريكا متمايزتر از مذاكرات با ديگر كشورهاست.كشور امريكا بر ديگر كشورهاي 1+5 به‌ويژه كشورهاي اروپايي نفوذ قابل‌توجهي دارد بنابراين اين مذاكرات يعني مذاكرات دوجانبه ايران و امريكا از اهميت بسزايي برخوردار است.يادمان نرود در سال انتخابات كنگره هستيم و تغييراتي نيز در كنگره به وجود خواهد آمد كه نقش كاردي دولبه براي اوباما را بازي مي‌كند يعني هم مي‌تواند مفيد باشد و هم تاثيري منفي داشته باشد.اكنون دو طرف وارد مسير ناهموار و البته سخت گفت‌وگوهاي هسته‌يي شده‌اند. آگاهان نيز پيش‌بيني مي‌كنند ادامه مسير براي مذاكره‌كنندگان طولاني باشد.