خرید لباس اثبات تخلف در تمام سه هزار بورسیه جنجالی

جواد هروی از مشخص شدن برخی ابعاد سه هزار بورسیه مورد ادعای وزارت علوم خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که انجام تخلف در تمام این بورسیه‌ها محرز شده است و هم اکنون برای احراز وجود رانت بررسی‌های جداگانه‌ای در حال انجام است.به گزارش پیام نو، اولین مرحله رسیدگی به موضوع سه هزار بورسیه مورد ادعای وزارت علوم در مجلس تمام شده است. جواد هروی، مسئول کمیته پیگیری این بورسیه‌ها می‌گوید که اکنون انجام تخلف در تمام سه هزار بورسیه مورد ادعای وزارت علوم محرز است.معلوم نیست مشخص شدن ابعاد سه هزار بورسیه مورد ادعای وزارت علوم تا چه میزان می‌تواند بر فشارهای طیف‌های تندرو بر رضا فرجی دانا تاثیرگذار باشد. در چنین شرایطی جواد هروی  از مشخص شدن برخی ابعاد سه هزار بورسیه مورد ادعای وزارت علوم خبر می‌دهد. او توضیح می‌دهد: ما مشخصا جلساتی را داشتیم و استناداتی و مدارکی را هم مورد بررسی قرار دادیم و امروز به نتایجی رسیدیم که می‌توانیم با ادله، حقایقی را برای مردم بیان کنیم و ما هم نمی‌خواهیم چیزی را از مردم پنهان کنیم. مردم در قبال گزارشی که از بورسیه‌ها منتشر شد نسبت به بحث بورسیه اعتماد خود را از دست دادند و این اعتماد باید برگردد و اگر این‌طور نشود نظام دانشگاهی و آموزش عالی ما به شدت آسیب می‌بیند.  این نماینده مجلس در توضیح چگونگی بروز این تخلفات می‌گوید: در رابطه با بحث بورسیه سه سر پل مشخص داشیم. مرحله اول این بود که اینها بدون آزمون وارد شده‌اند. در واقع اینکه طی سال‌های گذشته بدون آزمون کسانی در مقطع دکتری پذیرفته می‌شدند و اینها اکثرا برمی‌گشتند و بورسیه خود را تبدیل به داخل می‌کردند، ظلم بزرگی بود به کلیه مردم و جامعه. هروی با بیان اینکه الان برای شرکت در آزمون دکتری از هر ۲۰ نفر یک نفر انتخاب و قبول می‌شود، درباره سه هزار بورسیه شده در دولت احمدی‌نژاد می‌گوید: افرادی می‌رفتند و بدون آزمون بورسیه می‌شدند و بعد هم می‌آمدند و بورسیه خود را در داخل تبدیل می‌کردند و در کنار دانشجویان دکتری که با آزمون قبول شده بودند، می‌نشستند و تازه این اولویت را هم داشتند که بعد از پایان دوره عضو هیات علمی دانشگاه هم می‌شدند. این ظلم بسیار بزرگی بود. او ادامه می‌دهد:  اگر بخواهیم به تعداد این افراد اشاره کنیم باید بگویم که امروز برای همه محرز شده که همه آن سه هزار نفر مدنظر وزارت علوم، به‌جا یا نا‌به‌جا مرتکب این تخلف شده‌اند. برای اینکه این افراد دوره‌های دکتری را درحالی قبول شده‌اند که ما افرادی را داشتیم که آزمون دکتری را شرکت می‌کردند و به‌رغم معدل بسیار بالا و شرایط علمی خوب و قابل قبول، به‌دلیل پایین بودن ظرفیت نمی‌توانستند پذیرفته شوند.