خرید لباس تابش: نبايد ماجراي بهزاد نبوي تکرار شود

نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي گفت: از تربيون هاي رسمي استفاده گروهي و جناحي نشود.محمدرضا تابش، در گفت‌وگو با آريا با اشاره به سخنان مطرح شده در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته تهران در انتقاد به وزراي دولت گفت:بنده موافق نيستم که از تربيون هاي رسمي اينگونه استفاده شود، خصوصا جايگاههايي که نقش فراجناحي و اجماعي دارند.وي افزود: پايگاه و جايگاه نهادهايي چون سپاه،بسيج،نمازجمعه و خطباي نمازجمعه نقش فراجناحي و اجماعي دارند بنابراين ممکن است حرفهايي که از سوي افراد منتسب به اين جايگاهها مطرح مي شود بيان مکنونات حزبي و جناحي نباشد اما موضع گيري ها به گونه اي است که برداشت مي شود جناحي و گروهي است و در راستاي تقويت گروهي خاص تلاش مي شود که چنين رويکردي خوشايند نيست.نماينده مردم اردکان درباره لغو استيضاح وزير علوم اظهار داشت:تصميم مجلس اين بود که گوش مالي سختي به دولت بدهند بنابراين سخت تر از اين نخواهد شد درحال حاضر يک فرصت يک ماهه به وزير علوم داده شده است که البته نقش آقاي لاريجاني در اين مساله بسيار موثر بود و بنده از ايشان تشکر مي کنم.وي تاکيد کرد:در شرايطي که به انتخابات مجلس دهم نزديک مي شويم به مصلحت مجلس نيست دست به اقداماتي بزند که عکس العمل منفي افکار عمومي در جامعه را به دنبال داشته باشد.اين نماينده مجلس گفت: اميدواريم نمايندگان مواردي که براي وزارت علوم مدنظرشان است را مورد بررسي قرار دهند اگرچه امروز يکي ازاعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس صحبت مهمي درباره 3هزار بورسيه مطرح کردند و گفتند بسياري از نمايندگان مجلس نيز در اين ليست هستند لذا مطرح کردن اين مساله از سوي وزير علوم موجب وهن مجلس مي شود بنابراين بهتر است جلوي علني شدن مسائل گرفته شود چراکه در غير اين صورت وزير علوم هم در دفاع از خود مسائلي را مطرح مي کند و اين به نفع مجلس نيست.وي گفت: اميدواريم جو استيضاح وزير علوم به گونه اي نشود که ماجراي استيضاح مهندس نبوي دوباره تکرار شود ايشان در آن زمان مجبور شد صورت ماشين ها،موتورسيکلت ها و چيزهايي که نماينده ها گرفته بودند را فاش کند.تابش خاطرنشان کرد: انتقاد غيرمنصفانه شتاب کار دولت را در انجام وظايفش کند مي کند و تاثير منفي در عملکرد دولتمردان مي گذارد ازسوي ديگر مردم خواسته هايي دارند که به واسطه جوي که در کشور پيش آمده هنوز نتوانسته ايم اقدامات اساسي براي برآورده سازي آن خواسته ها انجام دهيم بنابراين مقداري مردم بي تفاوت مي شوند و دولت هم دست به عصا راه مي رود.