خرید لباس تفسیر رسالت از ضیافت افطار روحانی

رسالت در سرمقاله خود نوشت:دشمن وقتي که از هجوم خارجي نااميد مي شود، به فکر «تغيير حاکميت از درون» مي افتد. سرمايه گذاري دشمن در پروژه هجوم از خارج به دليل ناکارآمدي اين شيوه از براندازي، به مراتب کمتر از سرمايه گذاري دشمن براي هجوم در داخل است. انبوهي از برنامه هاي تلويزيوني، راديويي و ماهواره اي، شبانه روز دست اندرکار چه هستند، چه اهدافي را دنبال مي کنند، در اتاق فکر جنگ رواني دشمن چه مي گذرد؟امروز روز 23 تير است؛ سالروز قيام مردم ايران عليه کساني که هجوم از داخل را براي تغيير حاکميت از درون، سامان دادند. پروژه تغيير حاکميت از درون، خيلي ساده است و چند هدف عمده را دنبال مي کند. مهم ترين هدف، تضعيف اراده عمومي مردم در حمايت از انقلاب اسلامي و مرعوب کردن مسئولين و شخصيت هاي سياسي و نخبگان کشور است. آنها اين هدف را از طريق انحراف ذهن مردم از واقعيت هاي موجود و سياه نمايي و ارائه چهره کريه از نظام دنبال مي کنند.از دوم خرداد 76 تا 18 تير 78، کمتر از دو سال، رسانه هاي اهريمني داخل و خارج، وقت داشتند که يک فتنه جديد را سامان دهند. دو سال کشتزار ذهن مردم را شخم زدند و به مقدسات ملت و نظام، اهانت کردند، شبهه آفريني را در دستور کار قرار دادند، الگوهاي نئوليبراليستي غربي و فرهنگ منحط سکولاريسم را ترويج کردند، به بهانه قتل هاي زنجيره اي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي کشور را تضعيف نمودند، در باب ناکارآمدي نظام ديني صدها مقاله نوشتند و تا سرحد طرح رفراندوم قانون اساسي هم پيش رفتند. اما شکر خدا به نتيجه نرسيدند.آنها فکر مي کردند انقلاب، تازه وارد دهه سوم حيات خود شده است و نسل اولي ها حساسيت خود را از دست داده اند و نسل دومي ها هنوز نمي دانند چه اتفاقي افتاده است و نسل سومي ها هم رمقي ندارند. پس وقت آن است پروژه تغيير حاکميت از درون، کليد بخورد. کليد را زدند اما چراغي روشن نشد. چرا؟ چه کسي نقشه آنها را به هم زد؟ روز 23 تير 78 چه اتفاقي افتاد و خيابان هاي تهران را چه کساني عليه فتنه پر کردند؟ به شهادت دوربين هاي خبرنگاران داخلي و خارجي، صف اول جمعيت عظيم و ميليوني راهپيمايي 23 تير 78 نسل سومي هاي انقلاب بودند. آنها آمده بودند تا بگويند ما انقلاب را تحويل گرفته ايم. آمده بودند بگويند اگر سکوت و خويشتن داري داشتيم، براي اين بود که ببينيم دستگاه هاي مسئول امنيتي و انتظامي و اطلاعاتي چه مي کنند، والا دمار از روزگار فتنه گران و وطن فروشان و منافقين درمي آورديم.راهپيمايي 23 تير 78 نماد آگاهي، بلوغ و رشد سياسي نسل سوم انقلاب بود. راهپيمايي 23 تير 78 يک مانور عظيم براي صيانت از اقتدار و امنيت ملي بود. نسل سومي ها آمده بودند تا بگويند ما با احدي، شوخي نداريم و نفاق را در زير هر نقابي مي شناسيم و آن را رسوا مي کنيم.و من در حيرتم چرا خاتمي به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي، روز 23 تير، سخنران آن نمايش عظيم قدرت ملت نبود؟! اين سئوال در ذهن من بي پاسخ ماند تا بي مهري هاي او به مردم و انقلاب را در فتنه 88 به چشم خود ديدم.رمز آشوب در فتنه 78، «اصلاحيه قانون مطبوعات» و تعطيلي يکي از روزنامه هاي اصحاب فتنه بود و فتنه گران مي خواستند از آن يک بحران فراگير بيافرينند. ارتش رسانه اي غرب، خيلي زود به حمايت از فتنه گران برخاست و اولين پرده از نمايش ننگين «پروژه تغيير حاکميت از درون» را به اجرا گذاشت. نوع شعارها و رفتارها، همين واقعيت را واتاب مي داد. يکي از ويژگي هاي ظهور اين بحران، ورود بخشي از حاکميت عليه بخش ديگري از حاکميت بود. وزارت علوم و وزارت کشور و برخي از مسئولين دولت خاتمي در سلک حاميان آشوبگران و فتنه انگيزان ظاهر شدند. اين ظهور به معناي امتيازگيري از نظام و عليه بخش ديگري از نظام، طراحي شده بود.خواص و عوام، اين خيانت را نظاره گر بودند و براي خاتمه دادن به آن، در قيام تاريخي 23 تير 78، لعن و نفرين خود را از آنها دريغ نکردند.نقش رهبري در مديريت بحران، آرامش بخشي به جامعه، خلع سلاح فتنه گران و عقيم سازي راهبرد فتنه جويان، تعيين کننده و مثال زدني بود. مردم، نظام و مسئولين در فتنه 18 تير 78 همچون فولاد آبديده شدند و با خنثي سازي نبرد نرم دشمن، يک رکورد بزرگ از هوشياري و بصيرت در حفظ و صيانت از انقلاب اسلامي، به جا گذاشتند. همين تجربه باعث شد تا ده سال ديگر در فتنه 88، خيلي راحت، پروژه جديد «تغيير حاکميت از درون» را با همه پيچيدگي هايش خنثي کنند. مردم ديگر فهميده بودند شبهه افکني، اساس کار فتنه است و تفرقه افکني، راهبرد فتنه گران مي باشد. لذا شبهات را رصد کردند و در حفظ وحدت ملي کوشيدند.آميختن حق و باطل، شيوه اصحاب فتنه است. مردم با بصيرتي مثال زدني، حق را از باطل جدا کردند. مردم نيک مي دانستند حمايت خارجي از فتنه، يک علامت است. لذا با اين نصيحت جاودان امام (ره) که فرموده بودند «ببينيد دشمن از چه کسي و چه کلامي حمايت مي کند»، خيلي سريع دوست و دشمن را تشخيص دادند.اکنون دشمن در تدارک و بازتوليد فتنه اي ديگر است. هدف از اين فتنه، تست هوشياري و هوشمندي و بصيرت نسل چهارم انقلاب است. استبداد و استکبار جهاني، از اين فتنه ها راه به جايي نمي برد. نتيجه اين فتنه ها فقط به تحکيم اقتدار و امنيت ملي نظام و کشور منجر مي شود. تاريخ انقلاب، اخلاص و فداکاري ملت و هوشمندي رهبري، بارها اين واقعيت را به اثبات رسانده است.پروژه «تغيير حاکميت از درون» بيش از يک آرزو و سراب براي گردانندگان اتاق جنگ نرم دشمن نيست. آنها بيهوده آب در هاون مي کوبند.امسال رئيس جمهور محترم در سالگرد 18 تير 78 يک ضيافت افطار با حضور اصلاح طلبان ترتيب داد. در اين مراسم افطاري، چهره هايي حضور داشتند که برخي از آنان در فتنه 18 تير 78 جزء عناصر کليدي، رسانه اي و عملياتي بودند. از رئيس جمهور محترم که سخنران همايش عظيم ملت در 23 تير 78 بودند، بايد تشکر کنيم. اما اکنون اين سئوال مطرح است که مفهوم اين ضيافت چيست؟ آيا فتنه گران پشيمان شده اند؟ اين گزاره صحيح نيست. چون همين جماعت در فتنه 88 دوباره شرارت کردند!مفهوم اين ضيافت چيست؟ آيا فتنه گران از خط افراطي گري و براندازي، به خط اعتدال برگشته اند؟ آيا آنها سر عقل آمده اند؟ چه دليلي بر اثبات اين گزاره وجود دارد؟ عقلانيت سياسي حکم مي کند که از يک سوراخ، چند بار گزيده نشويم!