خرید لباس حضور برادر روحانی در وین نشانه چیست؟

روزنامه جمهوري اسلامي نوشت:سفر حسين فريدون، برادر و دستيار ويژه رئيس‌جمهور به وين براي حضور در مذاكرات وزراي خارجه كشورهاي غربي عضو گروه 1+5 با وزيرخارجه ايران درباره تدوين متن توافق‌نامه نهائي و جامع هسته‌اي، نشان دهنده پيدايش پيچيدگي در اين مذاكرات است. دستيار ويژه رئيس‌جمهور حامل راهكارهائي است كه آقاي روحاني براي برطرف شدن موانع موجود بر سر راه مذاكرات و رسيدن به توافق نهائي و جامع در نظر گرفته است. سفر وزراي خارجه كشورهاي غربي عضو گروه 1+5 به وين نيز با همين هدف صورت گرفته كه مذاكرات را در سطح سياسي و فراتر از كارشناسي هسته‌اي به نتيجه برسانند.