خرید لباس خانواده‌ها «خودمراقبتی» را به فرزندان آموزش دهند

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش گفت: خانواده‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از فرزندانشان، «خودمراقبتی» را به آنها آموزش دهند.به گزارش فارس، نادر منصورکیایی مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: کودکان و نوجوانان باید به تناسب ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی سن خود، با مهارت‌های مراقبت از خود آشنا شوند و این کمک می‌کند که هم به رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی گرایش پیدا نکنند و هم بتوانند در مقابل خشونت و سوء استفاده، از خود محافظت و مراقبت کنند.وی در خصوص ویژگی‌های کودک «خود مراقب» افزود: کودک و نوجوانی که به مهارت خود آگاهی رسیده است و ضمن شناخت ویژگی‌های جسمی و روانی وجود خود، ارزش‌ها و توانایی‌هایش را می‌شناسد، از اعتماد به نفس و عزت نفس برخوردار است؛  از توانایی ارتباطات اجتماعی و معاشرت‌های صحیح برخوردار است، تفکر خلاق دارد و با تفکر انتقادی برای حل مسئله و تصمیم‌گیری آشناست و می‌تواند هیجانات و عواطف خود را مدیریت کند؛ در مجموع قادر است که از خود مراقبت کند و به عبارتی توانایی «خود ـ مراقبتی» دارد.منصورکیایی، نقش خانواده‌ها را در این زمینه مهم خواند و ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که خانه و مدرسه باید تقسیم وظایف کنند و برای این منظور، خانواده‌ها باید بدانند که ظرفیت‌ها و مسئولیت‌هایی برای آموزش مهارت‌های خود ـ مراقبتی دارند که مختص خود آنهاست و مکمل کارکرد روانی ـ اجتماعی مدرسه است.به گزارش معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال، آموزش مهارت مراقبت از بدن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در مهارت شناخت خود، مسئولیتی اصلی آن بر عهده والدین است تا از این طریق کودکان بتوانند از خود در برابر خشونت و سوء استفاده مراقبت کنند که این آموزش‌ها در کنار نظارت والدین بر معاشرت‌های فرزندان و نیز ارتقای آگاهی خود والدین از مخاطرات تهدید کننده فرزندان، می‌تواند در مراقبت از فرزندان موثر باشند.