خرید لباس داعش فرزند نامشروع غرب

به تازگی یک نویسنده اسرائیلی به تبرئه دولت اسرائیل و غرب از ماجرای داعش پرداخته، ولی در‌‌ همان تحلیل معلوم است که اسرائیل و غرب بی ارتباط با داعش نیست. ماجرا از زایمان نامشروعی حکایت دارد که صهیونیزم بین المللی با مادری به نام انحرافات عقیدتی و طایفه‌گری در جهان اسلام آن را به وجود آورده است. از این ازدواج کثیف، فرزندهایی زاده می شوند که پس از آنکه پدر از آن‌ها برای صد‌ها جنایت استفاده می‌کند، نهایتا با آن‌ها درگیر می شود و به عنوان تروریست آنان را بمباران و تارومار می‌کند. در صد سال اخیر، غرب برای دستیابی به نفت و حفظ رژیم غاصب اسرائیل و استفاده از موقعیت ژئوپلتیک خاورمیانه در برابر رقبای خود (شوروی سابق) جلو پیشرفت و کسب هویت ملی کشورهای اسلامی منطقه را گرفت و هر نوع اصلاح و تحولی را در آن‌ها توسط شاهان و نظامی‌ها و یا اسرائیل و گاه و بیگاه هم با دخالت مستقیم خود سرکوب کرد. اقدامات امریکا موجب تحقیر و عقب ماندگی جهان اسلام شد. هنگامی که نهضت ملی توسط کودتای زاهدی و پانزده خرداد با کشتار مردم در ایران روبه رو شد. هنگامی که روستاهای فلسطینی را به رگبار بستند و زن و مردهای معترض را در کف خیابان‌ها کشتند، خشم و بغض ملت‌ها فزونی یافت. در سه دهه اخیر در جهان اسلام شاهد ترکیدن بغض های صد سال اخیر هستیم. دراینجا نیز می‌بینیم که غرب و به ویژه امریکا تا بتوانند با سرکوب و در غیر این صورت با فریبکاری و با بی‌مسئولیتی در قبال جان انسان‌ها در صدد انحراف در احساسات و تعصبات طایفه‌گری مسلمان برآمده اند. در یک کلام ما امروز با سه پدیده در جهان اسلام روبه رو هستیم؛ ۱ ـ انقلاب اسلامی که شعار اصلی آن استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی است؛ مردم در چهارچوب اسلامی سرنوشت خویش را به دست گرفته و همه ارکان حکومت را تشکیل می‌دهند. حتی رهبری نیز با رأی مردم انتخاب می‌شود. طریقت و راه مردم از مردمسالاری دینی می‌گذرد. واکنش غرب با این پدیده بسیار افراطی بود که آخرین مورد آن، تحریم های ظالمانه و غیرانسانی غرب علیه ایران است. در این سی و پنج سال گذشته، انواع تحریک‌ها و فشار‌ها را علیه انقلاب اسلامی وارد کرده‌اند. ۲ ـ بیداری اسلامی که محور اصلی آن دموکراسی و انتخابات و در حقیقت شعار آزادی بود؛ شعار استقلال و جمهوری اسلامی در این جریان وجود نداشت. در فلسطین و مصر و لیبی و یمن، نهضت بیداری اسلامی شکل گرفت. برخورد غرب نیز با این پدیده غیر منطقی و فریبکارانه بود. انتخابات در فلسطین و دولت قانونی آن یعنی حماس به محاصره درآمد. دولت ترکیه را با فریبکاری به درگیری با سوریه کشاندند. بعد هم ماجرای اختلاف اردوغان با گلان را دامن زدند. جریان بیداری در دیگر کشورهای اسلامی با موانع جدی از سوی غرب و اسرائیل روبه رو شد و دولت های منتخب مردم را سرنگون کردند. ۳ ـ سومین پدیده‌ای که در جهان اسلام صورت گرفت، یاغیان جبهه امریکا بود؛ امریکا در مواجهه با شوروی در افغانستان با کمک دولت عربستان و پاکستان به تأسیس طالبان در پاکستان و افغانستان روی آورد، ولی یک فرزند ناخوانده‌ای به نام القاعده در آن پدید آمد. دومین فرزند و برادر خوانده اولی در جبهه سوریه متولد شد. غرب با کمک دولت عربستان و ترکیه از گروه های سلفی تند، جبهه مخالفین اسد را به وجود آورد که از درون آن فرزند نامشروع دیگری به نام داعش سر برآورد. این گروه‌ها به افراط گرایی و رفتارهای غیر طبیعی و انسانی دست زدند. شعارهای آن‌ها بازگشت به دوران خلفای اول اسلام هستند. از دل طالبان ضد شوروی القاعده و از دل مخالفین اسد داعش پدید آمد. هم اکنون پرسشی که مطرح می‌شود، اینکه غرب از جان مسلمانان چه می‌خواهد؟ چرا به این جنگ صلیبی پنهان و مدرن پایان نمی‌دهد؟ جهان اسلام پیشرفت و هویت می‌خواهد. وقتی جلو آن را بگیرند، به صورت بغض های متراکم بیرون می‌ریزد. وقتی مثل انقلاب اسلامی موفق می‌شود و نمی توانند جلو آن را بگیرند، به سراغ بقیه جهان اسلام می‌روند که آن‌ها را  رو در روی ایران گذارند. لشکرکشی تروریست‌ها و تکفیری های امریکا علیه ایران و جهان اسلام، اخرین ترفند غرب در آزمایشگاه منافع استعماری آنهاست. همان گونه که دیده می‌شود، غرب تلاش کرد با مانع تراشی در بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی، سد راه موفقیت و پیشرفت آن‌ها شود و در مقابل فرزندهای ناخلف خود نیز پس از شیردوشی از آن‌ها به بمبارانشان دست می‌زند. صبر و انتظار امریکا در عراق در حالی که هواپیماهای نظامی امریکا در آسمان عراق پرواز می‌کنند، بیانگر سوءاستفاده از نیروهای تکفیری تروریستی عراق است. تعهد نداشتن امریکا و غرب در این ماجرا‌ها به کشته شدن صد‌ها هزار انسان منجر شده و جهان اسلام را به آزمایشگاه حفظ منافع غرب تبدیل کرده است؛ بد‌تر آنکه غرب درصدد تجزیه کشورهای عراق و سوریه و افغانستان برآمده است. عراق و سوریه به چهار کشور و افغانستان به دو کشور تجزیه شود. لازمه این کار تحریک اقوام و مذاهب مختلف اسلامی و ضعیف کردن آنها به دست یکدیگر است.  ۱۶: ۲۰: ۳۶