خرید لباس رسایی: چند نماینده بی‌سروصدا به برزیل رفتند

حمید رسایی گفت: چند نماینده مجلس در همین جام جهانی به برزیل رفته و برگشتند ولی هیچ کس خبری علیه شان نزد و فضاسازی ها فقط علیه من صورت گرفت.به گزارش تسنیم، حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در شبکه ورزش و در گفت‌وگویی به موضوع سفر لغو شده خود به برزیل پرداخت و ضمن توضیحاتی در این باره گفت: در نهایت خود بنده تصمیم گرفتم که به این سفر نروم و اگر خودم این تصمیم را به دلایلی نمی گرفتم، علیرغم همه فضاسازی هایی که شده بود، به برزیل می رفتم.وی همچنین درباره نظر هیئت رئیسه مجلس درباره سفر خود به برزیل نیز گفت: هیئت رئیسه پیش از فضاسازی ها با سفرم موافقت کرده بود و حتی من شخصاً در میانه فضاسازی‌های صورت گرفته به آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتم که با توجه به اینکه هیئت رئیسه پیش از این، سفر را ارزیابی و با آن موافقت کرده شما از این تصمیم دفاع کنید وایشان نیز این موضوع را پذیرفت؛ ولی پس از اوج گیری فضاسازی‌ها هیئت رئیسه از این تصمیم دفاع نکرد و گفت که با سفر مخالف است!رسایی در این برنامه همچنین این خبر را اعلام کرد که چند نماینده مجلس در همین جام جهانی به برزیل رفته و برگشتند ولی هیچ کس خبری علیهشان نزد و فضاسازی ها فقط علیه من صورت گرفت.این نماینده  مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود با انتقاد از عدم ورود جدی به مساله فساد در فوتبال، گفت: چرا برنامه 90 سراغ پرونده فساد در  فوتبال را نمیگیرد؟ حال آنکه اگر در فوتبال کسی سرش را بخاراند، این برنامه بدان می پردازد.