خرید لباس شب ها ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺮﻭﯾﺪ!

یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺍ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ﺁﺭﺷﯿﻮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ۶ ﺗﺎ ۷ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ.بررسی ها نشان می دهند، ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۴ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتی روی هزاران داوطلب دریافتند افرادی که زمان زیادی از روز را می خوابند و ساعت خوابشان بیشتر از 8 ساعت است سوخت و ساز کمتری در بدن خود دارند و گردش خون در بدن ان ها به ویزه قلب شان بسیار کمتر است.نتایج مطالعات نشان می دهند، پزشکان توصیه می کنند اگر زمان ساعت کاری شما به گونه ای است که صبح ها می توانید زمان بیشتری بخوابید بهتر است شب ها دیرتر به رختخواب بروید و یا صبح ها به ورزش بپردازید.