خرید لباس صادقي با استقلال قرارداد 2 ساله بست

مدافع تيم فوتبال استقلال با عقد قرارداد 2ساله در اين تيم ماندني شد.امير حسين صادقي مدافع ملي پوش تيم استقلال امروز پس از مذاکره با نظري جويباري در نهايت با استقلال قرارداد 2 ساله خود را به امضا رساند.اين بازيکن بعد از بيک‌زاده و حيدري سومين بازيکني است که از بين بازيکنان ملي‌پوش استقلال قرارداد خود را به امضا رسانده است.