خرید لباس فريادشيران: نسل طلايي برزيل به پايان رسيده

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: نسل طلايي برزيل به پايان رسيده است و اين تيم ديگر بازيکنان خلاق و ماهري که نتيجه بازي را عوض کنند، ندارد.ناصر فريادشيران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص تيم برزيل گفت: برزيل چند سالي است که شرايط هميشگي خودش را ندارد از جام قبلي احساس خطر مي‌کردند که در اين تورنمنت ضعيف ظاهر شوند و اين موضوع به اين دليل است که برزيل بازيکنان خلاق و تکنيکي کمي دارد که از نبوغ فني خود استفاده کنند و باعث موفقيت تيم‌شان شوند.کارشناس فوتبال کشورمان افزود: برزيل هميشه به عنوان تيمي فيزيکي و تکنيکي بود اما در حال حاضر اين طور نيست. تيم‌هايي همچون هلند و آلمان به ترکيب ستاره‌هايشان چشم ندوخته‌اند و يک تيم هستند به طوري که 11 نفر اين تيم‌ها ستاره‌هاي بزرگي هستند.وي ادامه داد: در گذشته بازيکنان برزيل باهوش و خلاق بودند اما ديگر اين تيم چنين ستاره‌هايي ندارد تمام اميد برزيلي‌ها در اين جام به نيمار بود پس از مصدوميتش اميد آنها بر باد رفت برزيل بايد تلاش کند تا فاصله‌اش با تيم‌هاي ديگر را کم کند.فريادشيران در خصوص تيم ملي آلمان تصريح کرد: تا چند سال پيش همه آلمان را به عنوان تيمي ماشيني و خشک مي‌شناختند اما در حال حاضر بسيارجذاب و ديدني بازي مي‌کند.بازيکنان آلماني مدگرايي و آرايش موهايشان نبودند و تمام تمرکزشان را بر روي فوتبالشان معطوف کردند و همين امر عامل مهمي در موفقيت آنان شد.