خرید لباس مدعيان حقوق بشر کجايند؟!

کورش شجاعي در سرمقاله خراسان نوشت:پس از کشف جنازه ۳ اسرائيلي به اين بهانه عمال رژيم صهيونيستي طي ۶ روز گذشته نه تنها يک نوجوان فلسطيني را زنده زنده در آتش سوزاندند بلکه بر اساس گزارش آسوشيتدپرس جنگنده هاي اين رژيم هر پنج دقيقه غزه را بمباران مي کنند و با استفاده از بيش از دو هزار تن مواد منفجره در اين چند روز ۱۱۶۰ منطقه در غزه را هدف قرار داده و تا روز گذشته علاوه بر مجروح کردن هزار نفر، ۱۲۹ انسان بيگناه را قتل عام کرده اند و اسفبارتر اين که ۳۰ کودک خردسال و تعداد زيادي زن از جمله قربانيان حملات صهيونيست ها به غزه هستند. پيکر بي جان ۳ کودک معلول در ميان شهدا نشانه ديگري از اوج فاجعه و قساوت و بي رحمي جلادان رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه است مردمي که با مظلوميت هر چه تمامتر مورد ظلم و ستم و تجاوز و حمله جنگنده بمب افکن هاي پيشرفته صهيونيست ها قرار مي گيرند و قتل عام مي شوند. آن هم در قرني که ادعاي حقوق بشر گوش فلک را کر کرده و برخي از همين مدعيان براي حفظ ظاهر گاه به خاطر از بين رفتن يک حيوان عزا مي گيرند. مردمي که از همه سرزمين آبا و اجدادي شان حالا تنها ۳۶۰ کيلومتر مربع در اختيار دارند آن هم در باريکه اي محصور به سرزمين هاي غصب شده توسط اسرائيل و گذرگاهي به نام رفح با مصر که حالا آن هم به لطف برادران مسلمان شان و خصوصاً رژيم کودتا در مصر به رويشان بسته است.بيش از يک ميليون و ششصد هزار انسان مظلوم زجر کشيده و دائم در خطر تهديد حمله، با کمترين امکانات غذايي و بهداشتي و حتي آب و برق در اين متراکم ترين نقطه از جهان به لحاظ جمعيتي به اصطلاح زندگي مي کنند. و اي کاش غاصبان و جلادان رژيم صهيونيستي اجازه بدهند اين مردم مظلوم با همه اين گرفتاري ها و زجرهايشان به همين وضعيت توأم با تهديد و تحريم و گرسنگي و محروميت از امکانات اوليه به زندگي خود ادامه دهند و هر از گاهي اين چنين بيرحمانه مورد تجاوز و حملات اسرائيل قرار نگيرند و زنان و فرزندانشان قرباني سرمستي و قساوت و زياده خواهي صهيونيست هاي جاني نشوند. مظلوميت و قرباني شدن مردم غزه يک طرف اما سکوت معنادار بسياري از مدعيان حقوق بشر و حتي حمايت برخي از آنان از اسرائيل، طرف تلخ تر اين ماجراي اسف بار است که در اين عصر و دوره که جاهليت و بربريت اعصار ماضي علي الظاهر به تاريخ پيوسته اما متأسفانه در عمل جاهليت و بربريت مدرن و فوق پيشرفته با ماسک و نقاب و ظاهر زيباي حقوق بشر به زشتي و قساوت هر چه تمام تر رخ نمايي مي کند. آري اين طرف اين ماجرا بسي تلخ تر است که نتانياهو در عين وقاحت و بي شرمي و در حالي که مردم بيگناه غزه به خاک و خون کشيده مي شوند علناً در مقابل رسانه ها مي گويد عمليات نظامي ما عليه نوار غزه تا زمان رسيدن به اهداف خود حتي اگر ۱۵ سال هم به طول بينجامد همچنان ادامه خواهد داشت و در مقابل اما دريغ از موضع گيري و کوچکترين اقدام کشورهاي قدرتمند و مدعي حقوق بشر و حتي کشورهاي اسلامي عربي براي جلوگيري از حملات وحشيانه صهيونيست ها و قرباني شدن مردم غزه.سازمان ملل متحد و دبيرکل آن نيز که بايد مرجعي اساسي براي جلوگيري از تجاوز، نسل کشي و حملات وحشيانه عليه مردم مظلوم کشورها و مجازات متجاوزان و آدم کشان و نسل کشان باشد ديگر بار به سکوتي خفت بار و مرگبار دچار آمده است اما هم امروز و هم نسل هاي آينده و انسان هاي آزاده جهان و باورمندان واقعي حرمت انسان ها و جان و وطن و ناموس آنان، اين آدم کشي ها و تجاوزها را از خاطر نخواهند برد و دير يا زود هم متجاوزان و آدم کش ها و جنايتکاران جنگي چه القاعده باشند چه داعشي و چه سردمداران رژيم صهيونيستي نه تنها در برابر محکمه عدل الهي محاکمه مي شوند و به سزاي جنايت هاي خود مي رسند بلکه پيش از آن هنگامه نيز اين جنايتکاران در پيشگاه مردم آزاده جهان و تاريخ سرافکنده و مذموم هستند و در اين دنيا نيز سزاي جنايت هاي خود را خواهند ديد. تاريخ با محو و نابودي مغولان، بربران و به راه اندازندگان جنگ هاي منطقه اي و جهاني از چنگيز و تيمور گرفته تا هيتلر و صدام و مانند اين ها ثابت کرده است که ظلم و جنايت و آدم کشي، خانه اي بر آب و باد است که بنياني ندارد و محکوم به فنا و نابودي است.