خرید لباس مرسی از درون قفس اتهام فریاد لبیک یا غزه لبیک یا اقصی سر داد

محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر امروز
در جریان محاکمه‌اش در پرونده فرار از زندان وادی النطروه فریاد زد لبیک یا غزه لبیک
یا اقصی.

به گزارش پایگاه خبری «الیوم السابع»،
«محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز در جریان محاکمه‌اش در پرونده فرار از
زندان وادی النطروه فریاد زد: لبیک یا غزه لبیک یا اقصی.

مرسی همچنین فریاد زد که تعداد شهدا تا
صبح امروز به ۱۶۵ نفر رسیده است که با واکنش «شعبان الشامی» رئیس دادگاه روبه رو شد
که سران اخوان را به اخراج مرسی از دادگاه تهدید کرد.

مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین
متهم شده‌اند که در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه که به سقوط مبارک منجر شده بود از زندان
وادی النطرون فرار کرده و تعدادی از سربازان و نیروهای امنیتی را کشته و یا مجروح ساخته‌اند.