خرید لباس نباید جوانان امروز را با گذشتگان قیاس کنیم

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه گفت: مسجد باید محور تثبیت پایه‌های اعتقادی جوانان باشد.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام میراحمد ثروتمندهاشمی در رابطه با تأثیر حضور جوانان در مساجد، اظهار کرد: اگر حضور جوانان در مراکزعبادی بیشتر شود و اطلاعات خود را در رابطه با دین کامل کنند می‌توانند دین خود را حتی در فضای مجازی نیز به مردم دنیا بشناسند و افراد مختلف را به دین اسلام فرابخوانند.وی با اشاره به ضرورت آشنایی مبلغان و روحانیون مساجد به علم روز و ابزار‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، گفت: عوامل بیگانه خواستار از بین بردن اعتقادات و ایمان جوانان و سست کردن پایه‌های دینی آنان است که در این راه از هیچ گونه هجمه‌ای چشم‌پوشی نمی‌کند. بنابراین ضروری است که روحانیون وارد فضاهای مجازی شوند و جوانان را از آسیب‌های احتمالی و جدی پیش‌رو آگاه سازند.عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه ادامه داد: نباید جوانان امروز را با گذشتگان قیاس کنیم و انتظار داشته باشیم فرزندان جوان ما مانند خود ما فکر و عمل کنند، زیرا پیشرفت‌های علمی باعث شده است نیازهای امروز جامعه عوض شود که تأمین این نیاز‌ها زمینه‌های تازه‌ای از روابط اجتماعی را می‌طلبد که با توجه به پیشرفت‌ها و علم روز دنیا می‌توانیم جوانان را درک و پاسخ‌های مناسبی برای انواع نیاز‌های آنان ارائه کنیم.هاشمی افزود: بعضی از افکار فطری هستند و در هیچ برهه زمانی تغییر نمی‌کنند مانند میل به زیبایی و عدالت که فقط باید آنان را به شکل امروزی مطرح کرد و جوانان را در انتخاب راه درست برای رسیدن به آنان هدایت کرد.وی با اشاره به احادیث و روایات گفت: نیاز فرزندان جدای از شناخت والدین خویش است. بنابراین باید بر اساس درگیری‌های روحی و فکری جوانان به آن‌ها پاسخ‌هایی منطقی ارائه داد.عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه با بیان اینکه شناخت‌سنجی و شناخت روحیات جوانان ازعوامل مهم جذب جوانان به طرف مسجد است، اظهارکرد: در زمان فعلی دسترسی به عوامل انحرافی بسیار آسان شده است و شبهات اعتقادی زیادی توسط عوامل بیگانه در رابطه با دین مبین اسلام مطرح شده است. بنابراین در مساجد باید بر اساس نیاز‌های روز جامعه و روحیات جوانان به این شبهات پاسخ داده شود تا جوانان در اثر تبلیغات دیگر ادیان به آنان گرایش پیدا نکنند.