خرید لباس هیگ: ضروری است ایران واقعگراتر باشد

وزیر امور خارجه انگلیس که در وین پایتخت اتریش به سر می‌برد گفت: بسیار مهم است که ایران درباره آنچه برای دستیابی به توافق هستی با قدرت‌های بزرگ ضروری است، واقعگراتر باشد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، ویلیام هیگ که در وین پایتخت اتریش به سر می‌برد گفت: بسیار مهم است که ایران درباره آنچه برای دستیابی به توافق هستی با قدرت‌های بزرگ ضروری است، واقعگراتر باشد.هیگ در صفحه توئیتر خود از دیدارش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین نوشته است با تاکید بر واقعگرایی بر انتخاب های مهم در زمینه هسته‌ای تاکید کرده است.وی همچنین گفته است با ظریف درباره اوضاع عراق و طرح انگلیس برای بازگشایی سفارت در ایران صحبت کرده است.همچنین “جان کری” و “ویلیام هیگ”، وزرای خارجه آمریکا و انگلیس در وین دوجانبه دیدار کردند.