خرید لباس وزیر خارجه آلمان: توپ در زمین ایران است

وزیر خارجه آلمان که لحظاتی پیش پایتخت اتریش را ترک کرد، گفت که توپ در زمین ایران است، این در شرایطی است که معاون وزیر خارجه چین خواستار انعطاف همه طرف‌ها شد.به گزارش تسنیم، وزیر خارجه آلمان که لحظاتی پیش پایتخت اتریش را ترک کرد، گفت که توپ در زمین ایران است.در همین حال معاون وزیر خارجه چین خواستار انعطاف همه طرف‌ها در مذاکرات شد.