خرید لباس پایتخت سوریه به دور از موانع نظامی و امنیتی

با ادامه پیروزی‌های ارتش سوریه علیه گروه‌های
تروریستی مسلح به خصوص در استان دمشق و ریف آن و پس از برقراری آرامش و امنیت در دمشق،
شماری از موانع امنیتی و نظامی موجود در پایتخت سوریه برچیده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دمشق،
ادامه پیروزی‌های ارتش سوریه علیه گروه‌های تروریستی مسلح در مناطق و استان‌های مختلف
این کشور به خصوص در 2 استان دمشق و ریف آن و برقراری آرامش و امنیت در دمشق، پایتخت
سوریه عاملی شد تا موجب شد تا نیروهای امنیتی و ارتش سوریه 10 مانع امنیتی و نظامی
اصلی موجود در پایتخت سوریه را جمع آوری کنند.

این درحالی است که گفته شده، با بهبود بیشتر
اوضاع و در آستانه برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری «بشار اسد» موانع دیگری نیز از
این شهر برچیده خواهد شد.

اهالی دمشق در این ارتباط ضمن ابراز خرسندی
آرزو می‌کنند که بیش از پیش شاهد بهبود این اوضاع امنیتی و برقراری آرامش و ثبات نه
تنها در دمشق که در سراسر مناطق سوریه باشند.

هم اکنون بیش از 8 ماه است که دمشق شاهد
هیچ گونه انفجار خودرو بمبگذاری شده نبوده و شمار بمب‌های کار گذاشته از سوی گروه‌های
مسلح نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این موضوعی است که در خصوص شلیک خپماره‌ها
و موشک‌ها از سوی گروه‌های مسلح نیز صدق می‌کند.

در این میان باز هستند، کسانی که جانب احتیاط
را در نظر داشته و تاکید می‌کنند که نباید فریب این آرامش را خورد تا مبادا از سوی
گروه‌های مسلح غافلگیر شده و بهای سنگینی را به این خاطر پرداخت کنیم.

در این خصوص منابع آگاه نظامی سوری تاکید
می‌کنند که برچیدن این موانع نظامی به معنای بی‌توجهی به اوضاع امنیتی جاری در پایتخت
نیست، بلکه در این میان برخی موانع همچنان در دمشق باقی خواهد ماند و گشت‌زنی‌ها به
قوت خود ادامه خواهد یافت تا تمام تحرکات صورت گرفته در پایتخت را زیر نظر داشته باشد.

مهمترین موانع برداشته شده توسط ارتش و
نیروهای امنیتی سوریه در دمشق مانع الأمویین در نزدیکی مقر ستاد مشترک ارتش سوریه،
مانع کفر سوسه در تقاطع الکارلتون و چندین مانع در مناطق المزه و المیسات و دیگر نقاط
پایتخت سوریه است.