خرید لباس چرا عمل بای‌پاس معده دیابت را درمان می‌کند؟

متخصصان گوارش در یک مطالعه جدید بررسی کردند که چرا دیابت در اکثر بیمارانی که تحت عمل بای‌پاس معده قرار می‌گیرند، قابل درمان است؟به گزارش ایسنا، پزشکان دریافتند فعالیت سلول‌های خاصی در روده کوچک که ترشح‌کننده ترکیبی از هورمون‌ها در مواقع غذا خوردن هستند می‌تواند این رابطه را توجیه کند. به گفته پزشکان در رایج‌ترین نوع بای‌پاس معده معمولا بخشی از سلول‌های هورمونی روده نیز کنار گذاشته می‌شوند و این وضعیت ممکن است به تغییر یا برنامه‌ریزی مجدد در عملکرد سلول‌های هورمونی روده که کارآیی خود را ندارند، منجر شود.«کرایگ اسمیت» از دانشگاه منچستر گفت: بررسی‌ ما روی آن دسته از سلول‌های «انترواندکرین» انجام شد که آنچه خورده می‌شود را مزه می‌کنند و در واکنش به آن ترکیبی از هورمون‌ها را ترشح کرده و پس از برقراری ارتباط با پانکراس، ترشح انسولین در مغز را کنترل کرده و ضمن ایجاد احساس سیری، میزان هضم و جذب ریزمغذی‌ها را به حداکثر می‌رسانند.به گفته این متخصص، تحت شرایط معمولی تمامی موارد ذکر شده فاکتورهای حائز اهمیتی در حفظ سلامت بدن به حساب می‌آیند اما این سلول‌ها ممکن است در وظایف خود دچار نقص شوند و به کم‌اشتهایی یا پرخوری بیانجامند. در این بررسی آمده است که به رغم تصورات پیشین مبنی بر آنکه سلول‌های هورمونی روده تنها حاوی یک هورمون هستند، مشخص شد این سلول‌ها بیش از شش هورمون ترشح می‌کنند که هورمون گرسنگی موسوم به «گرلین» نیز یکی از آنها است.به نقل از خلیج‌تایمز، به گفته متخصصان درک جزئیات این موضوع که جراحی بای‌پاس چگونه موجب تغییر سلول‌های هورمونی روده می‌شود و این سلول‌ها چه واکنشی خواهند داشت، نکته کلیدی در درمان دیابت است که در مطالعات آینده باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.