خرید لباس پیش‌نویس سندملی مشاوره همسرگزینی تا آذر

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت که پیش‌نویس سند ملی مشاوره همسرگزینی تا پنج ماه آینده تدوین می‌شود و پروتکل مربوط به مشاوره همسرگزینی نیز براساس این سند ارایه می‌شود. به گزارش ایسنا، دکتر بهمن بهمنی با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور تدوین سند ملی مشاوره همسرگزینی فراخوانی را اعلام و از تمامی روانشناسان متخصص و صاحبنظران در زمینه ازدواج و تحکیم خانواده درخواست کرده‌ایم که اطلاعات لازم را برای ما ارسال کنند. پس از دریافت این اطلاعات همایش ملی برگزار می‌کنیم و سند ملی مشاوره همسرگزینی تدوین و ارایه می‌شود.