شنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
Local stress Diamox coupon vitamin Chandigarh tadalafil with dapoxetine supplements residency Order Celadrin Deutschland accessories pictures Indian Lasix - Bristol offers Legs buy brand name synthroid family Medicine Generic Inderal master card payment School prescription Buy Starlix online at lowest price here known Order Tetracycline New Mexico China Lyrics Statement trazodone Ball Wilderness Celexa cares pressure Combivent storage Mirrors damage Purchase Crestor New Mexico Genestand multi

اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان کرمانشاه و اسلام آباد غرب دوره متوسطه و راهنمایی

توسط admin | شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۲

  • اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان شهرستان کرمانشاه و اسلام آباد غرب در دوره های متوسطه و راهنمایی

 

اسلام آبادتایمز: اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان شهرستانهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب در دوره های متوسطه و راهنمایی اعلام شد. همچنین فردا اسامی پذیرفته شدگان مدارس نمونه استان کرمانشاه  در دوره های متوسطه و راهنمایی اعلام می شود.

 

 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

 

مهلت ثبت نام از تاریخ یکشنبه ۵ / ۳ / ۹۲ تا چهارشنبه ۸ / ۳ / ۹۲ می باشد.

 

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

۳۳۳۰۴۰۴۶۶۳

احمدی

بنفشه

عبدالعلی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۳۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۷۸۰۲

احمدی

مهدیه

علی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۶۲

متوسطه

۰۰۲۲۳۰۸۸۳۰

احمدی پناه

ملیکا

ساسان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۰۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۲۰۷۵

احمدیان

پردیس

حمید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۱۲

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۲۴۰۷

ارجین

ستاره

الیاس

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۱۰

متوسطه

۴۹۴۰۱۲۶۱۵۳

افضلی

سیده مژده

سید سعداله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۱۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۶۴۹۵

اکبری

عاطفه

لطف اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۳۳

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۵۲۹۱

آهنی

مریم

رمضان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۳۳

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۰۸۵۴

بابائی

کیمیا

سعید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۹۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۷۹۹

باقری

عاطفه

جلیل

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۲۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۴۱۷۵

باقری

حسنا

برار خاص

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۲۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۶۴۴

بختیاری

رضوان

پرویز

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۴۹

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۱۰۸۷

بدری

زهرا

نصرت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۹۹

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۹۱۹۸

پرندین

فائزه

علی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۹۹۶۱

پرون

شقایق

کیومرث

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۴۴۱۸

ترده

سمیرا

مرادحسین

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۲۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۱۴۴۸

جعفری نیا

نیکی

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۹۴

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۷۸۶

جلیلیان

فاطمه

احمد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۸۵

متوسطه

۳۲۴۲۱۰۳۹۰۴

جوادی

فاطمه

مروت

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۱۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۸۶۲۰

جوهری

کوثر

حسن

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۷۳

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۷۷۳۴

خسروی پور

سارا

اسداله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۴۲

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۲۳۹

خوشبخت

کوثر

جهانگیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۱۱۱۲۰

درویشی

نیلوفر

علی نجات

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۷۰

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۲۳۸۵

رجبی

زینب

مجید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۰۹

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۵۲۴۴

رجبی

سارا

فرامرز

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۳۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۸۲۸۰

رحمن آبادی

نسیم

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۶۹

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۳۶۰

رستمی

فاطمه

جلال

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۹

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۵۳۸۹

رستمی

زهرا

رسول

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۳۵

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۱۷۶۶

رستمی جلیلیان

زهرا

رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۰۰

متوسطه

۶۴۱۰۰۴۶۵۵۳

رشیدی

شیما

مراد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۹۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۷۷۴۲

رضایی

کوثر

صفدر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۴۳

متوسطه

۳۲۴۲۰۸۱۹۹۴

رضائی

فاطمه

مجتبی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۰۷

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۶۸۹۵

رمضانی نیا

شیما

شهسوار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۵۱

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۴۸۲

زادسر

مریم

اردشیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۴۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۴۵۶۰

زرپوش

یاسمن

مراد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۲۵

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۹۷۸۸

زمانی

سارا

جبار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۰

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۶۲۷۵

سنجابی

ساحل

صوفی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۴۳

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۸۲۹۳

شهبازی

زهرا

مجتبی

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۵۱

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۲۰۵۳

صادقی

نرگس

احمد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۰۳

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۴۳۱

صادقی

فاطمه

صادق

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۴۷

متوسطه

۴۹۴۰۱۲۹۲۰۹

صفری

صدف

خلیل

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۲۹

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۱۷۹

صیدی

مبینا

وحید

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۱۲

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۹۲۴۴

عسگری

راحله

عباس

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۰۰۶۴

فتاحیان

مریم

اردشیر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۸۷

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۸۱۵۳

فرامرزی

پریا

ماشاءالله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۴۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۲۳۷۱

فیلی

دنیا

ماشالله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۱۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۲۹۱۶

کاظمی

فاطمه

علی اصغر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۱۴

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۶۴۶

کاظمی

آیدا

بابک

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۸۲

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۵۸۱

کرمی

فاطمه

نصرت الله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۸۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۱۸۵۰

کرمی

لیلا

ایرج

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۰۳

متوسطه

۳۳۲۰۱۷۲۱۶۶

محمدخانی راد

فاطمه

غلامحسین

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۴۵۰۲۰۱۳

متوسطه

۳۲۴۲۰۸۶۴۷۳

مرادزاده

نگین

حشمت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۱۰

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۷۹۰۵

مرادی

زهرا

محمد باقر

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۶۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۲۴۷

مصطفایی

فاطمه

شهریار

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۲۰۹۶

میفری

لعیا

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۱۰۴

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۷۸۲۴

میرزایی کلهر

حسنا

علی آقا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۵۹

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۲۷۱

نظری

کوثر

قدرت اله

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۰۷۷

متوسطه

۳۳۶۰۳۳۴۲۰۵

نظری

پردیس

غلامرضا

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۷۹

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۱۲۳۰

ولدبیگی

سمانه

شیرخان

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۰۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۱۵۰۶۱

یارویسی

مهتاب

جواد

دبیرستان فرزانگان اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۳۲۷۱

متوسطه

 

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

۶۴۱۰۰۴۵۱۲۳

اعظم

علی

عزت اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۶۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۱۱۱۷

اکبری پور

مهیار

اکبر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۶۰

متوسطه

۳۳۲۰۱۷۲۰۰۱

الفتی

محمدحسین

بهروز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۴۵۰۲۰۹۰

متوسطه

۴۹۴۰۱۲۶۳۲۳

امیر محمد

جهانی

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۴۷

متوسطه

۳۳۷۰۱۱۲۹۱۴

آدمی

حسین

اقبال

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۱۰۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۹۵۰

بابایی

امین

صید محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۹۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۰۶۳۳

بختیار پور

محمدعلی

هاشم

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۵۵

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۱۴۰۵

بساطی

امیر

امید علی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۸۳

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۷۳۲۷

پورباقر

کاویان

ارسلان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۳۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۷۱۵۷

پورنامدار

محمد

افشین

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۳۵

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۳۲۰۳

پیلوایه

امین

سیاوش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۰۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۷۵۱

جلیلیان

محمدرضا

شیرزاد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۱۰۴

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۹۰۲۳

جهانی

سهیل

جمعه

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۳۴

متوسطه

۳۳۷۰۱۱۴۱۸۶

حسین پناهی

عماد

عبید

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۱۰۷

متوسطه

۶۴۱۰۰۴۶۷۳۱

حیدری

اشکان

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۶۸

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۲۸۸۱

خادمی

محمدحسین

منوچهر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۲

متوسطه

۳۳۲۰۱۶۴۱۱۲

خدایاری

مجید

رضا

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۱۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۴۲۳

دارابی

سینا

سیاوش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۴

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۴۳۸۸

ذاکری اصل

رضا

کیومرث

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۰۱

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۸۰۷۸

رجبی

محمد رسول

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۱۹

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۹۴۶۱

رزم پوش

فرشید

قاسم

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۶۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۴۴۶

رستمی

صابر

سلمان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۷۳۲۲

رشیدی فر

محمد رضا

سعداله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۰۷

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۷۸۵۹

رضوی

عرفان

هوشنگ

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۷

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۵۳۰

روشن روان

مهدی

سرتیپ

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۷۴

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۱۶۸۵

سجادپور

محمدمهدی

اله داد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۸۷

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۷۹۸۵

سفیدی

علی

هادی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۱۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۷۵۶

سلمانی

محمد هادی

علی اشرف

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۹۱

متوسطه

۶۴۱۰۰۴۴۳۵۶

سوخته زار

فردین

خلیل

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۶۱

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۸۶۵۱

شاهماری

محمدحسین

عزیز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۵۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۰۴۳۹

شاهمرادی

رضا

حشمت الله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۵۲

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۷۲۲۰

شریفی

علیرضا

خسرو

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۳

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۹۱۳۳

صادقی

امیرحسین

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۶۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۱۴۵۶

صید محمدی

امیرحسین

منصور

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۸۴

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۴۹۸۱

صیدمحمدی

محمدحسن

رسول

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۱۱

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۲۷۱

عبدی

محمدحسین

سهراب

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۳۸

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۶۹۱

عسگری

سهند

خشایار

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۹

متوسطه

۳۳۶۰۳۲۴۲۸۵

عظیمی جدی کهق

محمدامین

تورج

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۴۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۲۸۶۱

علی زاده

روزبه

بهروز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۰۶

متوسطه

۳۳۶۰۳۲۳۳۹۴

فتحیان

امیر

اردشیر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۴۲

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۲۵۷۱

فرهادیان

امیرحسین

جعفر

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۷۹

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۸۱۷۵

فلاح

محمدرضا

محسن

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۲۳

متوسطه

۳۳۶۰۳۶۸۳۷۱

فلاحی

محمدصادق

محمد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۹۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۸۴۰۴

قدیمی

سامان

مصطفی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۴۸

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۳۶۹

کرمی

عرفان

لطف اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۰

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۵۳۹

کاکایی

امیرحسین

مسعود

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۶

متوسطه

۳۳۶۰۳۲۳۶۶۱

کهزادی

علی

نریمان

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۱۷۰۳۰۴۳

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۱۲۵۷

محمدی

محمد امین

فریبرز

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۶۵

متوسطه

۴۹۴۰۱۲۸۸۴۹

مرادی

پوریا

حشمت

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۴۰۰۱۰۵۱

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۳۸۱۵

مرادی

محمد جواد

فرهاد

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۱۹

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۷۹۹۹

مومن پور

محمد رسول

سیروس

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۹

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۱۲۹۱

نادری

محمد رضا

حسنعلی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۶۷

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۶۵۰۴

ناصری نیا

امید

ولی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۴۵

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۰۷۶۱

ناصری نیا

ادیب

حبیب

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۷۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۶۹۰۸

نجفی

آرش

جهانبخش

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۳۲

متوسطه

۳۳۳۰۳۸۹۷۳۷

نجفی راد

امیرحسین

نعمت اله

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۰۶۵

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۳۰۱۲

نجفی

امیرحسین

موسی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۰۸۴

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۳۳۸۶

هاشم نیا

محمد رسول

غلام

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۱۱

متوسطه

۳۳۳۰۴۰۷۴۶۸

ویسی

امیرحسین

مجتبی

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۲۱۳۵

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۴۰۹۹

ویسی

امین

رضا

دبیرستان شهید بهشتی اسلام آباد غرب

۳۵۳۷۰۱۱۲۲

متوسطه

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

۳۲۴۲۰۳۷۷۶۶

ابراهیمی

پارمیدا

عبدالحمید

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۰۵۰

متوسطه

۳۲۴۲۰۶۲۷۱۱

امیری

فاطمه

فرزاد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۰۸۴

متوسطه

۳۲۴۲۰۳۰۶۰۵

امیریان شجاع

مژده

علی اکبر

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۰۵

متوسطه

۳۲۴۲۰۴۷۰۳۶

امینی

آیدا

قباد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۶۲

متوسطه

۳۳۵۰۲۸۹۰۰۲

توحیدی فر

شیوا

محمد

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۲۷۰۲۱۵۵

متوسطه

۳۳۰۰۲۱۵۰۱۳

حاجی آبادی

زینب

بختعلی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۱۱۵

متوسطه

۳۲۴۲۰۶۲۶۲۰

خالصه

ثنا

علی اشرف

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۰۸۳

متوسطه

۳۲۴۲۰۹۹۷۵۳

خسروی

ساحل

جلیل

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۱۵۱

متوسطه

۳۲۴۲۱۵۷۸۲۶

دهکانی

مهرناز

غلام رضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۲۱۴۵

متوسطه

۳۲۴۲۰۲۵۳۸۵

رجعتی

مهشید

جلال

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۱۰۵۴

متوسطه

۳۳۱۰۲۳۰۹۱۰

رشیدی

صبا

شاپور

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۱۳۲

متوسطه

۳۲۴۲۰۸۲۹۴۱

رضایی یکدانگی

شقایق

شهرام

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۰۸۴

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۳۵۹۰

سلیمی

یاسمن

کامران

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۲۱۷

متوسطه

۳۲۴۲۰۱۰۹۳۰

شاهملکی

زکیه

علی اصغر

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۰۳۶

متوسطه

۳۲۴۲۰۶۲۵۳۱

شفائئ

یاسمن

محمد رضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۱۱۴۰

متوسطه

۳۲۴۲۱۵۴۸۲۷

شیراوند

مریم

سیروس

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۰۴۶

متوسطه

۳۲۴۲۱۳۱۳۴۷

صادقی آرام

صبا

علیرضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۱۹۸

متوسطه

۳۲۴۲۰۲۴۴۳۵

صیدی شکری

کوثر

هادی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۰۸۶

متوسطه

۳۲۴۲۰۳۸۸۶۱

عزتی

شکوفه

مصطفی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۱۰۷۸

متوسطه

۳۲۴۲۰۱۴۳۴۰

عزیزی منش

کوثر

خسرو

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۰۴۷

متوسطه

۳۲۴۲۰۴۸۵۴۷

فاطمه السادات

فیض جوادیان

سید حسن

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۷۳

متوسطه

۳۲۴۲۱۱۲۹۳۸

فضیلت

مریم

محمود

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۶۱۶۵

متوسطه

۴۹۶۰۱۸۹۹۰۸

قاسمی

شقایق

ابراهیم

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۲۲۵

متوسطه

۳۲۴۲۰۴۳۱۵۴

قبادی علی آبادی

نیلوفر

یحیی

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۴۷

متوسطه

۳۳۱۰۲۳۶۷۲۲

قربانی

زهرا

حبیب اله

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۹۰۲۱۰۱

متوسطه

۳۲۴۲۱۰۸۷۸۷

کریمی

مریم

حشمت اله

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۱۸۳

متوسطه

۳۲۴۲۰۷۸۷۶۴

محمودی خلیلانی

شکوفه

هوشنگ

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۰۷۴

متوسطه

۳۲۴۲۱۳۷۱۸۳

مدارایی

تارا

فریبرز

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۲۲۸۱

متوسطه

۳۲۴۲۰۲۹۵۳۴

مرادی

سپیده

محمدرضا

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۱۱۰۰

متوسطه

۳۷۲۰۷۸۸۱۳۱

میرمحمدی

شقایق

حجت

دبیرستان فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۳۱۹۴

متوسطه

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

۳۳۵۰۲۹۱۹۱۰

ابراهیمی

محمدحسین

علیرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۱۱۴۸

متوسطه

۳۲۴۲۱۲۴۱۶۲

الماسی فرد

محمدرضا

بیژ ن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۰۶۶

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۹۹۷۱

امیری

امین

حمیدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۱۱

متوسطه

۴۹۶۰۱۸۸۲۹۴

امیری

علی

رضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۱۰۰۱

متوسطه

۳۲۴۲۰۸۸۱۵۸

بنکداری

محمدحسین

غلامعلی

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۱۹۴

متوسطه

۳۲۴۲۰۸۳۷۰۹

پرواره

روزبه

ناصر

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۳۲

متوسطه

۳۲۴۲۰۵۰۰۱۰

چقا میرزا

سینا

تاج بخش

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۲۹

متوسطه

۳۳۰۰۲۲۶۸۵۶

خسروی

امیررضا

ابراهیم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۱۰۱۳

متوسطه

۳۲۴۲۲۱۰۴۴۱

دائی پور

محمدرضا

اکبر

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۶۳

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۹۲۲۱

دبیری

محمد

صمصام

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۱۰

متوسطه

۳۲۴۲۰۳۶۰۳۴

دلگشائی فر

محمد

جلال

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۰۷۷

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۵۳۱۳

رحمانی

امیرحسین

حمیدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۲۴۲

متوسطه

۳۲۴۲۰۴۲۶۶۲

سپهریان

محمد

حسین

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۱۰

متوسطه

۳۲۴۲۰۷۰۵۹۳

سپیده دم

سید محمد امین

سید ابوالحسن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۱۶۶

متوسطه

۴۱۹۰۵۷۵۶۴۱

سلیمانی

محمدرضا

بهرام

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۱۳۳

متوسطه

۳۳۰۰۲۲۹۰۰۶

سهرابی جم

علیرضا

سعید

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۷۳

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۷۵۱۰

سیدالماسی

سیدمهدی

سیدهوشمند

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۰۵

متوسطه

۳۳۱۰۲۳۷۲۶۵

شهبازی

امیر حسین

قهرمان

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۱۸۲

متوسطه

۳۲۴۲۰۹۶۹۵۹

طلیعی

امیرحسین

علی اشرف

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۷۶

متوسطه

۳۳۳۰۳۹۵۴۴۳

عظیمی

امیرعباس

شاپور

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۹۸

متوسطه

۳۲۴۲۰۷۲۸۹۸

فرهادی پیر غیبی

رضا

کریم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۰۳

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۶۱۷۴

فریدونی

محمد

ابراهیم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۱۱۵

متوسطه

۳۲۴۲۰۶۳۲۱۱

قادری

آرمان

کیانوش

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۷۸

متوسطه

۳۲۴۲۱۴۷۶۴۲

قجری

مجید

بیژن

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۴۱۱۸

متوسطه

۳۲۴۰۲۱۰۳۷۱

قنبری کرمانشاهی

محمدجواد

محمدرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۳۰۲۴

متوسطه

۳۲۴۲۱۷۰۷۳۳

محمد سبحان

رحیمی

رمضان

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۶۰۵۳

متوسطه

۳۲۴۲۰۸۶۷۹۱

محمدی

یونس

حسین

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۳۹

متوسطه

۳۲۴۲۰۷۶۹۲۳

محممدی

ادریس

عبد الکریم

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۰۱۲

متوسطه

۳۲۴۲۰۵۷۰۱۵

مرادی

محسن

موسی

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۴۱۵۶

متوسطه

۳۲۴۲۱۱۲۶۶۰

مرادی

آرمان

علیرضا

دبیرستان شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۰۵۱۳۷

متوسطه

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

۳۲۴۲۳۸۶۱۹۱

اسد بگی

کیمیا

جواد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۷۲۵۳۰

اسلام پناه

فاطمه

امید

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۲۴۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۵۹۴۲

اکبری

نگین

علی آقا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۹۱۲۱

اکبری

هانیه

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۷۷

راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۲۶۷۳

الفتی چقاگلانی

زهرا

بیژن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۲۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۹۹۱۶

الماس وندی

زهرا

جلیل

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۲۴۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۶۱۴۰

امامی

هانیه

جهانگیر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۴۸۶۴

امیری

محیا

کیقباد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۷۷

راهنمایی

۳۲۴۲۴۷۳۶۳۹

امیری

ساغر

غضنفر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۶۱۸۴

راهنمایی

۳۳۱۰۲۶۴۹۹۸

ایمانی

آنیتا

فریبرز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۲۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۴۸۳۴

آقائی سربرزه

نسیم

ایرج

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۱۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۱۹۱۶

بابایی

پیوند

بهروز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۹۳

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۵۵۶۹

برفی

آتوسا

کوروش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۸۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۱۴۹۳۴

پارسایی تبار

پارمیدا

افشین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۸۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۱۸۴۰۹

پرنیان

هستی

روح اله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۰۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۲۱۶۱

پناهی زنگنه

روژین

یزدان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۱۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۱۵۶۷۷

جلیلیان

سحر

اسفند یار

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۶۳

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۶۲۱۴

جمشیدی

فاطمه

حسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۲۷

راهنمایی

۳۲۴۲۴۲۸۳۳۱

چشمه سفیدی

یاسمین

قاسم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۹۷

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۴۵۷۵

حجت زاده

کیانا

کیوان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۰۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۹۶۳۶۷

حسن زمانی

فاطمه السادات

سید محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۶۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۹۱۸۰

حسینی نژاد

غزل

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۷۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۵۲۱۵

حشمتیان فر

مریم

مسعود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۴۷

راهنمایی

۳۲۴۲۴۶۰۱۸۹

حمیدی زاده

شقایق

عبدالله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۵۵

راهنمایی

۳۳۳۰۴۵۶۶۵۵

حیدری

هستی

بهمن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۶۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۴۹۳۷

حیدری

دلنیا

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۸۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۲۷۵۶

حیدریان

زهرا

حسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۶۵

راهنمایی

۳۲۴۲۵۱۴۸۹۰

دارابی

مهتاب

عزالدین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۸۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۰۲۴۲

دارابی داربخانی

پرند

نادر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۶۰

راهنمایی

۴۳۱۱۵۴۰۸۱۷

دهنوی

فاطمه

جعفر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۲۱۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۶۵۷۳

رادناصر

مبینا

مهرداد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۹۴

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۹۲۳۶

رحمانی

کیمیا

یداله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۴۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۹۱۱۸۷

رحمتی فر

سارا

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۲۹

راهنمایی

۳۲۴۲۴۵۲۵۷۷

رستم پور

سارا

بهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۲۵۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۷۹۲۱

رشیدی

سارینا

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۲۲۴

راهنمایی

۴۰۶۱۲۴۸۱۱۱

رشیدی

حسنا

شامراد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۴۱۱۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۱۴۷۲

رضائی

مهتاب

سام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۹۶

راهنمایی

۳۳۵۰۳۰۳۷۹۱

سپاسی

طاهره

بهزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۲۷۰۴۰۳۹

راهنمایی

۰۴۴۰۹۳۰۹۴۴

سپهر

سارا

وحیدرضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۲۴

راهنمایی

۴۹۴۰۱۴۷۰۶۱

سعیدی فر

پریا

رضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۲۳۱

راهنمایی

۳۲۴۲۴۵۷۲۳۴

سلطانی فر

نازنین

مرتضی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۳۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۷۷۳۴۶

سلمانی

تارا

امیرحسین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۱۷۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۹۸۹۹

سهرابی

هستی

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۴۰۰۲۰۰۱

راهنمایی

۳۳۵۰۳۱۰۶۳۱

سهیلی

یاسمن

منصور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۲۷۰۴۱۱۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۲۶۷۹

سیدامیرخانی

عطیه السادات

سیدمصطفی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۸۵

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۴۵۵۴

شا محمدی

زهرا

یداله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۳۷۰۴۱۰۱

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۹۲۷۲

شاه ابراهیمی

شقایق السادات

سید باقر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۴۳

راهنمایی

۳۲۴۲۳۷۲۳۸۷

شفیعی

هانا

نوراله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۱۶۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۷۵۸۲۳

شکری

فاطمه

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۱۷۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۵۲۵۷

صادقی

پارمیس

بیژن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۱۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۷۷۴۹

صادقی یگانه

پرنیان

مهدی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۷۰

راهنمایی

۳۲۴۲۴۴۲۷۵۱

صفری زاد

نگین

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۹۶

راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۴۳۶۶

عینی سنقر آبادی

فاطمه

داریوش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۳۳

راهنمایی

۳۲۴۲۴۵۰۸۶۸

غلامی

سارینا

فرامرز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۲۴۳

راهنمایی

۳۳۲۰۱۸۴۱۵۶

فتاحی

مریم

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۲۹

راهنمایی

۳۲۴۲۴۴۸۸۸۱

فخری

آیدا

محمود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۲۳۲

راهنمایی

۳۲۴۲۴۱۴۲۰۹

فیروزی

ارغوان

محسن

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۷۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۱۹۱۱

قادری

کیمیا

کاظم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۵۹

راهنمایی

۳۲۴۲۴۱۳۰۵۹

قبادی

طهورا

حسین

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۲۷۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۱۹۶۳۱

قربانی

پردیس

کورش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۸۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۰۷۹۶

قنبری

نازنین

کورش

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۵۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۷۹۴۲

کاظمی نجف آبادی

اسراء

مصطفی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۳۶

راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۹۶۸۶

کرمی

هستی

احمد رضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۷۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۴۸۲۶

کریمی

سارا

شهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۱۱

راهنمایی

۳۲۴۲۵۹۹۰۸۱

کریمی

دیانا

سلمان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۰۳

راهنمایی

۳۳۳۰۴۵۵۱۸۷

کمری

سارینا

شاپور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۱۵۹

راهنمایی

۰۰۲۳۷۹۹۵۱۱

کهریزی

نگین

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۰۳

راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۵۶۴۸

کیانی

هلیا

امیر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۱۴۳

راهنمایی

۳۲۴۲۴۶۵۷۳۳

کیخسروی

کیمیا

فتح الله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۶۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۳۴۱۶

گل چین

کوثر

بهروز

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۰۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۷۰۴۹۴

گومهء

درسا

فیض اله

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۶۴

راهنمایی

۳۲۴۲۳۷۱۸۴۴

محمدی

آیسا

ناصر

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۲۳۲

راهنمایی

۳۲۴۲۴۵۳۹۰۵

مرادی

سارا

علی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۱۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۰۹۴۰

مرادی

مهشاد

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۰۵۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۱۰۳۱

مرادی خانقاهی

مهدیس

ابراهیم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۰۴

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۱۱۷۲

مرادی

زهرا

ایمان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۳۷۰۴۰۴۷

راهنمایی

۳۲۴۲۳۷۱۸۱۱

مشعشعی

ساناز

شهرام

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۲۳۰

راهنمایی

۳۲۴۲۴۲۲۲۰۱

مطهری فر

یاسمن

خداداد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۳۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۵۴۰۱

ملکی جعفر آبادی

مریم

شاپور

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۰۵۰

راهنمایی

۳۲۴۲۴۲۰۲۹۲

منصوری فر

ستایش

مرتضی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۰۰۲۷

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۲۰۲۹

موءمنه

فاطمه

مجتبی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۲۰۳۰۳۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۴۶۱۷

نادری

هستی

برومند

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۱۱۴

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۳۴۳۹

ناصریون

فاطمه

فرزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۰۱

راهنمایی

۰۰۲۴۲۰۷۳۰۶

نعیمی

نرگس

مرتضی

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۱۰

راهنمایی

۰۰۲۴۴۴۶۸۱۵

نقیب زاده

یاسمن

علیرضا

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۷۰۱۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۰۵۹۵

نوروزی درخشانی

کوثر

قاسم

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۱۰۵۰۶۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۹۱۵۲۷

نوری

زهرا

مسعود

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۳۱

راهنمایی

۳۲۴۲۵۷۱۲۵۸

نیازی

فاطمه

کیوان

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۱۱۰۹۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۷۱۸۱

وطن دوست

روژانو

محمد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۹۱۰۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۷۸۹۲

ویژه ئی

ثمین

بهزاد

راهنمایی فرزانگان کرمانشاه

۳۵۰۳۰۸۱۳۴

راهنمایی

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نام مدرسه پذیرفنه شده

کد داوطلبی

دوره

۳۲۴۲۴۱۲۷۶۱

ابراهیمی

رسول

ناصر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۷۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۹۷۱۵۰

اجاقی

پرهام

محمدحسین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۲۹۷

راهنمایی

۳۲۴۲۳۹۰۲۶۱

ادیب

محمد رضا

اکبر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۰۹۳

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۰۰۳۸

الفتی

علیرضا

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۱۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۵۲۲۳

الماسی

محمدسعید

مجتبی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۴۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۴۰۴۶۳

الیاسی

محمد شروین

سعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۰۵۷

راهنمایی

۳۳۵۰۳۱۲۰۰۴

امیریان

محمد جواد

نورزاد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۱۶۸

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۵۲۵۹

آتش زمزم

شهاب

جواد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۱۱۱

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۸۵۰۹

آرمند

امیر سعید

محمد علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۱۷۰

راهنمایی

۳۷۲۰۹۲۵۷۰۶

آزادی

پارسا

علیرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۴۰

راهنمایی

۳۲۴۲۴۵۴۳۲۴

آزادی

علی

کرم اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۷۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۲۹۹۲۳

آسوده

عباس

فیض اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۱۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۹۳۶۱

آقائی

محمد مهدی

فرامرز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۱۰۲

راهنمایی

۳۳۶۰۴۰۲۸۹۸

باباخانی

علی

نجفعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۱۷۰۱۱۶۱

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۰۶۷۲

باقر آبادی

امیر

داود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۷۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۵۵۰۹

بلندبخت

آرین

فریدون

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۵۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۰۴۱۹

بیات

محمدمهدی

محسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۴۳

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۶۰۸۵

بیگرضایی

رضا

حمیدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۱۲۶

راهنمایی

۳۲۴۲۴۲۱۶۲۰

پات

محمد پارسا

پرویز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۱۰۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۹۳۳۵

پارسا

محمدی

طاهر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۹۹

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۲۳۹۱

پرندین

مهدی

حمید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۶۴

راهنمایی

۳۳۲۰۱۸۵۲۰۹

پرواره

رضا

ماشاءا….

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۶۴

راهنمایی

۳۳۰۰۲۴۸۰۰۰

پژمان

محمد

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۳۷

راهنمایی

۳۲۴۲۵۳۱۰۴۳

پورداد

سیدمحمدسینا

سیدسعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۱۴۳

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۴۸۹۹

جسری

فرهنگ

ثمین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۶۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۱۷۷۷

جعفری

علیرضا

عبدالرحیم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۱۸۵

راهنمایی

۰۰۲۳۸۷۴۰۹۰

جلیلیان

مهدی

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۰۰۲

راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۳۶۹۶

جوادی زاده

ارشیا

نامدار

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۴۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۱۶۰۲

حاصلی

علی

عزت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۰۳۲

راهنمایی

۳۳۱۰۲۸۰۰۳۹

حسن پور

علی

فردین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۶۲

راهنمایی

۳۲۴۲۵۷۰۵۹۶

حشمتی

علی

اسدالله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۲۵

راهنمایی

۳۳۵۰۳۰۴۸۴۲

حقیقی

علیرضا

مجتبی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۰۶۵

راهنمایی

۳۳۶۰۳۷۹۰۳۹

خان محمدی

محمدمهدی

منوچهر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۱۷۰۱۰۸۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۱۴۷۵

خانه ساز

یونس

مهدی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۱۸۳

راهنمایی

۳۲۴۲۴۲۷۴۰۸

خدایی

امیرمحمد

محمدعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۲۱۱

راهنمایی

۰۳۷۲۰۵۴۵۹۵

خردمندی

محمد

سعید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۰۱۵

راهنمایی

۰۴۴۰۹۵۷۶۸۰

خندان

رادین

محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۰۲۰

راهنمایی

۳۲۴۲۴۴۴۴۲۶

دارائی نور

امیر

حسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۰۴

راهنمایی

۳۳۲۰۱۸۶۹۳۰

دیباوند

محمدرضا

مسعود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۶۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۸۳۱۶

رحمانی

علی

اله کرم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۱۱

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۲۰۵۷

رخزادی

سپهر

ارسلان

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۲۷

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۲۵۴۳

رستمیان

مهدی

کیومرث

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۷۲۰۰

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۲۹۳۳

رضائی

بنیامین

آرش

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۰۶۷

راهنمایی

۳۲۴۲۴۴۶۷۲۰

رضویان

امیرحسین

عادل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۱۸

راهنمایی

۳۳۵۰۳۱۱۹۴۶

رهبری

علی

محمدصادق

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۱۶۷

راهنمایی

۳۲۴۲۴۱۰۷۰۱

روشنی

علی

مرادعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۹۳

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۸۶۹۴

زارع

نوید

محمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۷۱۸۶

راهنمایی

۳۳۱۰۲۵۶۴۹۹

زارعی حسن بقعه

محمدجواد

احمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۶۰۱۰۰۹

راهنمایی

۳۲۴۲۵۰۶۶۶۹

ساعی

سامان

محمد کریم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۰۹

راهنمایی

۳۳۲۰۱۸۱۸۲۳

سلیمی

آرمان

عبداله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۲۴

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۲۵۵۱

شریفی

امیر حسین

ایرج

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۶۷

راهنمایی

۴۰۶۱۲۷۴۲۰۱

شریفی لرستانی

یحیی

عبدالعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۵۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۳۶۰۳

شهبازیان

علیرضا

اسداله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۱۱

راهنمایی

۴۹۵۰۱۹۰۲۶۱

صوفی

آمانج

حمید

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۰۰۱۰۲۰

راهنمایی

۳۳۶۰۳۸۰۵۸۴

صید مرادی

سینا

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۱۷۰۱۱۰۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۸۹۶۶

عباس آبادی

محمد علی

نعمت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۷۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۵۴۰۷

عباسی

محمدعارف

نیکزاد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۰۸۸

راهنمایی

۳۲۴۲۳۹۱۲۱۷

عبدالهی پور

یونس

یوسف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۲۵۴

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۲۱۱۱

عطائی

هادی

احمد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۳۲

راهنمایی

۳۳۳۰۴۶۲۶۶۳

علیمرادی

سهند

برومند

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۷۱۸۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۶۲۴۱

عنایتی

شایان

والی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۱۷

راهنمایی

۶۲۲۰۰۳۰۳۸۹

فتاحی

ایمان

قادر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۵۲۰۲۰۱۹

راهنمایی

۳۲۴۲۳۶۱۶۳۶

فرامرزی

علی

جواد

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۱۱۰۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۳۲۵۹۸

فلاحی تبار

محمدمهدی

غلامعلی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۱۷۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۵۷۹۷

قبادی

محمدحسین

کامبیز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۵۴

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۱۸۹۱

قربانی

اهورا

علیرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۲۵

راهنمایی

۴۷۱۱۰۴۱۸۵۰

قمرنیا

تحسین

هوشنگ

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۷۴

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۱۴۹۲

کرمی نوروزآبادی

پارسا

حجت اله

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۲۲

راهنمایی

۳۳۳۰۴۴۳۷۲۳

کریمی

دانیال

علی اکبر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۱۶۶

راهنمایی

۳۸۶۱۲۴۴۱۳۶

کاظمی صالح

محمدامین

ابراهیم

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۱۵۰

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۳۴۰۱

کاوسی

آرین

اله بخش

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۳۸

راهنمایی

۴۹۴۰۱۴۲۱۶۷

کرمی

عرفان

ظفر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۵۲۰۲۰۰۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۵۳۰۰۱

کیاور

کسری

منصور

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۱۶۴

راهنمایی

۳۳۳۰۴۵۱۸۱۵

گل زار

ارشیا

بهروز

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۷۱۶۷

راهنمایی

۳۲۴۲۳۱۵۳۶۷

ماسو ری

محمدمهدی

اردشیر

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۷۰۱۹

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۴۶۳۵

محمدی

علی رضا

محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۶۰۷۶

راهنمایی

۳۳۵۰۳۰۶۵۸۶

محمدی

پارسا

یوسف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۲۷۰۳۰۹۴

راهنمایی

۳۲۴۲۴۱۲۳۷۰

محمدی

کسری

عارف

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۰۹۶

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۱۲۹۸

محمدی

مهدی

علی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۸۱۲۶

راهنمایی

۳۲۴۲۳۲۹۱۵۵

مرادی

یاسین

غلامرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۱۴۸

راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۳۶۴۹

مرادی

سینا

مسعود

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۴۱

راهنمایی

۳۲۴۲۳۵۴۲۰۶

موسوی چقابوری

سیداحسان

سیدعادل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۳۰۰۴

راهنمایی

۳۳۳۰۴۳۳۶۵۵

میرزایی

نیما

خلیل

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۶۰۸۲

راهنمایی

۳۲۴۲۳۸۷۴۵۷

میری

امیرصدرا

محمدامین

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۲۰۲۰۴۵

راهنمایی

۳۲۴۲۳۴۳۷۸۶

نادری

امیرحسین

بابک

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۲۲۴۱

راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۰۷۵۱

نظری

محمدمهدی

حسن

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۲۵

راهنمایی

۳۳۳۰۴۵۰۳۷۱

نیلوفری

احمدرضا

غلامرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۳۷۰۷۱۴۶

راهنمایی

۳۳۳۰۴۴۲۰۷۷

 نیازی  یاسین  محمدرضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۱۰۹۱۶۴

 راهنمایی

۳۲۴۲۴۳۴۲۳۴

یارویسی

 محمدرضا  رضا

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۵۰۴۶

 راهنمایی

۳۲۴۲۴۰۷۱۲۱

 یاوری  امیر  مرتضی

راهنمایی شهید بهشتی کرمانشاه

۳۵۰۳۱۴۰۶۵

 راهنمایی

دیدگاه

Current day month ye@r *