برچسب های نوشته ها : عکس گرفتن،

تصاویر؛ علاقه یکی از نمایندگان استان کرمانشاه به عکس گرفتن در صحن مجلس

تصاویر؛ علاقه یکی از نمایندگان استان کرمانشاه به عکس گرفتن در صحن مجلس
علاقه یکی از نمایندگان استان کرمانشاه به عکس گرفتن در صحن مجلس     اسلام آبادتایمز:  در این تصاویر محمدابراهیم محبی نماینده سنقر در دو نمای متفاوت در حال عکس گرفتن دیده می شود.... ادامه مطلب