شنبه, ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

دکتر حمیدرضا صیدمحمدی

دکتر حمیدرضا صیدمحمدی

شغل: عضوهیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

تحصیلات: دکترای جغرافیای سیاسی

اقتصاد مقاومتی، راهبردی بی بدیل برای استقلال اقتصادی / دکتر حمیدرضا صیدمحمدی

اقتصاد مقاومتی، راهبردی بی بدیل برای استقلال اقتصادی...

اقتصاد مقاومتی، راهبردی بی بدیل برای استقلال اقتصادی / دکتر حمیدرضا صیدمحمدی   مطلب زیر را جناب آقای دکتر صیدمحمدی برای کرمانشاه دیلی ارسال نموده است. کرمانشاه دیلی:  در تاریخ سیاسی، اجتماعی هر ملتی وقایع و رخدادهای تأثیرگذار از نوع خوب یا بد، ویرانگر یا سازنده آن اتفاق میافتد. برای مثال از نمونههای خوب آن در تاریخ معاصر ایران میتوان به انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، وقوع انقلاب اسلامی... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :