شنبه, ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

ر – منصوری

مردم رفوگران تبعیض / راضیه منصوری

مردم رفوگران تبعیض / راضیه منصوری

مردم رفوگران تبعیض / راضیه منصوری   کرمانشاه دیلی:   میهن دوستی احساس ژرفی ست که گویی جزئی از فطرت جدایی ناپذیر هر انسانی نسبت به سرزمین خود است که درطول دوران ها و در همه جغرافیاها وجود داشته است و از اینروست که همه مردم در مقابل تجاوز و تهاجم به مرزهایشان جان خود را که نزدشان گوهر گرانبهایی است سخاوتمندانه می بخشند و ملت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و هشت سال مقاومت در جنگ تحمیلی... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

صفحه 1 از 212